Kladeňáci platí stovky tisíc členovi KSČM za nic

Není tomu tak dávno, co jsme informovali o nestandartním kroku radnice, kterým bylo zvolení Rudolfa Carvana z koaliční KSČM za předsedu kontrolního výboru.

Zastupitelé Volby pro Kladno a ANO spolu s komunisty zvolili jednoho ze svých řad, aby kontroloval jejich počínání. Aby toho nebylo málo, z původně neplacené funkce se stala funkce placená.

Město do dnešního dne zaplatilo panu Carvanovi za kontrolu stovky tisíc. Podle záznamů na stránkách města, se od výměny na radnici v září 2020 kontrolní výbor který má pan Carvan vést, nesešel ani jednou.

Jen těžko si lze představit horší využití peněz v době krize, než jejich vyhazování za funkci u které ani zvolený člen KSČM nepředstírá, že by ji vykonával.

Na Kladně vznikne unikátní administrativní a vzdělávací centrum

Po několika letech vyjednávání kladenští zastupitelé posvětili projekt, díky kterému na místě autoparku vznikne školící středisko.

„Se středočeskými vodárnami jsme o budoucím využití dnes zchátralé části bývalých kasáren vyjednávali déle než rok. Výsledkem bude unikátní centrum zaměřené na kyberbezpečnost a školení pro jejich pracovníky vodáren z celé Evropy,“ uvedl zastupitel Dan Jiránek a dodává. „Pro Kladno to znamená nová pracovní místa, kultivaci prostoru, kde vznikne veřejný park a podzemní parkoviště prosto aut.“

Ve vnitropodnikové soutěži byla dána přednost řešení solitérního objektu před blokovou zástavbou pozemku z důvodů vytvoření atraktivního přírodního volného prostředí parku s rybníkem, komunitní zahradou.

Je to varianta přírodního parku demonstrující vrácení pozemku s vyžilým provozním areálem zpět přírodě, která byla upřednostněna před navrženým dlážděným náměstím ve středu blokové zástavby. Zároveň je tento způsob zástavby solitérním objektem vstřícnější pro své okolí. Objem objektu byl navržen ve tvaru válce s vnitřní dvoranou v podobě vodní kapky.

Zeleň v Moytčíně se rozplynula jako pára nad hrncem

Volba pro Kladno, KSČM a zastupitelé zvolení za ANO prodali pozemek v Motyčíně za cenu je 1.769, – Kč/m2. V územním plánu byl pozemek veden jako zastavitelný. Fakticky šlo o zeleň a malý park pro místní.

Bylo tu není tu. Zpívá se v Baladě pro banditu a podobně je to s městskými pozemky na Kladně které postupně mizí a jsou nahrazovány zástavbou. Chvíli před volbami prodali zastupitelé část parku před hlavním nádražím. Nyní se to samé stalo ve Švermově a nic na tom nezměnily ani námitky opozičních zastupitelů kteří prodej Motyčínského pozemku v roce 2019 zastavili.

„Nevidím jediný důvod, proč by se mělo město zbavovat zeleně.“ uvedl zastupitel za ODS Dan Jiránek a dodává.“ Navrhli jsme zastavení prodeje a pokud už vedení městě má potřebu prodávat tak alespoň zveřejnění prodeje na některém velkém realitním serveru, kdy by mělo město šanci získat z prodeje více. Taková cena neodpovídá ceně stavebních pozemků v místě a čase obvyklé.“

Námitky ale nic nepomohly a vedení města prodej schválilo.

Kladno se rekordně zadluží

Zastupitelé Volby pro Kladno, KSČM a části ANO2011 na březnovém jednání předložili a schválili návrh rozpočtu počítající s rekordním zadlužením Kladna. Největší investiční položkou v rozpočtu je náklad více než dvě stě milionů korun na rekonstrukci střechy zimního stadionu.

V následujících měsících tedy dojde k čerpáním celého úvěrového rámce až do výše 810 milionů. Zároveň s tím radní počítají s prodejem městských pozemků za 78 milionů a zapojí do hospodaření zůstatky z minulých let ve výši 278 milionů korun.
Zástupci koalice na jednání upřesnili i některé sporné položky rozpočtu. Občané se díky tomu dozvěděli, že město plánuje koupit pozemky pod fotbalovým stadionem TJ Novoměstský a prodat pozemek takzvaného trojúhelníku u Dr. Oetkera, pozemky nad hřbitovem a blíže nespecifikovaný pozemek v Kročehlavech.

Podle vyjádření opozice se tím rezervy města vyčerpají až „nadoraz“, přestože k tomu není důvod. Městské finance krizí neprocházely. Naopak. Přes krizi spojenou s pandemií koronaviru skončila kladenská pokladna minulý rok ve výrazném plusu se zůstatkem na účtech ve výši 278 milionů.

Enormní zadlužení bude podle opozice komplikovat financování důležitých investic, které Kladno čekají v nadcházejících letech. Těmi je zejména stavba Sítenského mostu a oprava fasád věžových domů.

Na dotazy, proč se nepokračuje v práci na opravě Sítenského mostu, kterému v roce 2018 určil statik životnost pět let, tedy do roku 2023, nikdo z koalice neodpověděl. V blízké budoucnosti hrozí situace, kdy Kladno bude mít dva saunové světy, ale důležitá dopravní tepna bude kompletně uzavřena nebo na ní bude výrazně omezen provoz.

Byl schválen návrh opoziční ODS na úpravu, díky které půjde více peněz do oprav a údržby chodníků, vzniknou dvě psí loučky, zlepší se prevence kriminality a FC Slavoj Kladno dostane 300 tisíc na opravu střechy. Návrh opozičního hnutí STAN, který požadoval zmenšení rozpočtové rezervy, nakonec nepodpořili ani zastupitelé za STAN. O ostatních návrzích se bude podle vedení města jednat na dalším zastupitelstvu, které má proběhnout již v dubnu.

Primátorova nová židle

 • Pražský primátor Hřib si pořídil kávovar za 100 tisíc. Nakonec vše omlouval tím, že o objednávce nevěděl a objednával úřad.
 • Úřad vlády objednal kampaň na propagaci očkování na TikToku za 500 tisíc. Kampaň skončila naprostým fiaskem, když se ukázalo, že není dostatek vakcín a senioři nejsou na TikToku.

Vše trumfuje kladenský primátor Milan Volf. V době, kdy se podnikatelé i obce snaží hledat úspory kde to jen jde, si za 660 tisíc si objednává stůl a židle do kanceláře a za neuvěřitelné čtyři miliony reklamní kampaň v komunálním plátku. Většina objednávek míří firmám, které vládnoucí strany sponzorovaly před volbami. 

Jak je to možné? V září se vedení města Kladna ujala místní Volba pro Kladno podporovaná komunisty a dvěma přeběhlíky z ANO. Všechny investiční akce města, které bylo možné zastavit, byly zastaveny. Naopak byl povolen provoz heren a ubytoven v rizikových lokalitách.

Nyní asi staronové vedení Kladna zjistilo, že je krize a rozhodli se ji řešit svérázným způsobem.


Kancelář primátora, která ještě před půl rokem kdy do ní měli nyní opoziční zastupitelé přístup, patřila k nejlépe vybaveným na magistrátu, je nově zařizována. Stůl a židle podle registru smluv vyjdou daňové poplatníky za 660 tisíc.

Dalších několik objednávek v celkové hodnotě přesahující čtyři miliony, je určeno na nákup reklamního prostoru. Pokud se někomu zdálo nepřiměřené v současné době dát půl milionu za celostátní kampaň na TikToku, tak čtyři miliony, které utratí kladenská radnice za několik billboardů a lokální noviny s pochybným dosahem, to je na opravdu nevídaný úkaz.

Kladno tedy od nového roku utrácí několik set tisíc měsíčně za to, že v soukromém měsíčníku je přetištěn stejný obsah, a dokonce i křížovka jakou magistrát rozesílá lidem v měsíčníku radničním. O účinnosti reklamy, která má být lidem k dispozici v restauracích a fit centrech, ani nemusíme pochybovat.

Aby bylo na neodkladné investice, plánuje se vedení Kladna zadlužit. 

Dáváme bolševikovi rok, maximálně dva…

Porevoluční Kladno bylo rudé
Na počátku 90. let se o křesla v místním zastupitelstvu ucházelo 19 stran. Mezi stranami ucházejícími se o přízeň voličů bylo možné najít i obskurní hnutí typu Nezávislá erotická iniciativa. Málo se to ví, ale první porevoluční volby na Kladně vyhrála Komunistická strana Čech a Moravy.

V roce 1990 porazili komunisté s více než 25 % Občanské fórum, které získalo 23 % a 11 mandátů. Komunisté však nedokázali sestavit koalici, zůstali v opozici a první porevoluční starostkou města byla zvolena Marie Bednářová, kandidující jako nezávislá.

O čtyři roky později hlasovalo pro KSČM 4677 Kladeňáků, ve volbách získala 19 % hlasů. Od té doby kopírují výsledky KSČM na místní politické scéně výsledky celostátní. Straně se nedaří oslovit nové voliče, ti stávající postupně ubývají. Podle celostátních průzkumů jim voliče přetáhlo ANO a podstatně i SPD. Mnoho lidí, kteří KSČM volili dříve, volit nejde.

Čím méně hlasů, tím více moci
Paradoxně úbytek voličů neznamenal pro stranu úbytek moci. Naopak. Komunisté se stali vítaným koaličním partnerem všech, kteří přišli do politiky přinést takzvané nové pořádky. Na Kladně se tak po revoluci dostali k moci poprvé po 24 letech, a to jako koaliční partner Volby pro Kladno.
Obě strany sdílejí levicový program zaměřený na podporu nízkopříjmových skupin obyvatel. Komunisté ve vládě rozhodují o tom, kolik peněz půjde na obranu, na Kladně pak rozhodují o tom, kdo bude na radnici, povolují další herny a připravují rozpočet města.

Pokud se dá pro Kladno vyvozovat nějaký trend, je to vždy z výsledků krajských voleb, kde poprvé ve své historii KSČM nezískala ani jeden mandát a spolu s ČSSD a SPD strana nedokázala překročit 5 %. Ani předvolební pro volby do Poslanecké sněmovny pro stranu, jejíž členové se stále titulují soudruhu, nevyznívají pozitivně.

Jak to bude s komunisty na Kladně v příštích komunálních volbách?
Pokud se vezmou do úvahy všechny volební výsledky strany, je spojnice trendu neúprosná. Pokles, který začal v roce 2006, ukazuje téměř lineární úbytek v počtech hlasů pro komunisty. Pokud zkusíme odhadnout výsledek pro další volby pouhou extrapolací, vychází nám, že komunisté na Kladně získají kolem 700 hlasů, což nebude stačit ani na 4 %, a tedy nezískají žádný mandát.

Pokud bude podobná volební účast jako v několika předchozích volbách, bude platit, že ten, kdo získá méně než 1000 hlasů, v kladenském zastupitelstvu místo nezíská. To představuje problém hlavně pro Volbu pro Kladno, která by bez spojení s KSČM nemohla nikdy fungovat.

„Primátor města Kladna zavítal do řad OV KSČM Kladno, aby nám referoval o dění v Kladně. Návštěva primátora nás velmi obohatila a poděkovali jsme mu vřelým potleskem.“                                      Zdroj: kladno.kscm.cz
„Primátor města Kladna zavítal do řad OV KSČM Kladno, aby nám referoval o dění v Kladně. Návštěva primátora nás velmi obohatila a poděkovali jsme mu vřelým potleskem.“ Zdroj: kladno.kscm.cz
Publikováno
V rubrikách Politika

Vedení města dalo ubytovnám zelenou

Radní Volby pro Kladno, KSČM a dva přeběhlíci z ANO umožnili vznik ubytoven v rizikových lokalitách. Stalo se tak v tichosti v době nouzového stavu bez jakékoliv diskuze s veřejností.

Na konci listopadu roku 2019 zavedlo tehdejší vedení města opatření obecné povahy číslo 2. Laicky řečeno šlo o stavební uzávěru na ubytovny v rizikových lokalitách. Dva roky počet ubytoven na území města setrvale klesal.

Bývalá ubytovna Vorlíček

Ani ne dva měsíce od nástupu Volby pro Kladno, KSČM a dvou přeběhlíků zvolených za ANO na radnici se na stránkách města objevila následující informace: Rada města se po projednání žádosti jednohlasně shodla, že je třeba toto opatření okamžitě zrušit. Důvodem jsou dle vedení města nutné opravy na uvedených objektech.

„Opravovat dům jsme nikomu nebránili, nechtěli jsme jen, aby v rizikových objektech, jako je například bývalá ubytovna Vorlíček, mohla opět vzniknout ubytovna,“ namítá zastupitel za ODS Lukáš Hanes.

Podle primátora je vše v pořádku
„Stavební uzávěra, která nedovoluje na Kladně výstavbu ubytoven, je spolu s opatřením obecné povahy o zamezení doplatku na bydlení ve spojení s nástroji stavebního úřadu dostačující pojistkou. Další uzávěra, ve které si bývalé vedení města z nejasných důvodů vybralo jen několik nemovitostí a jejich majitelům s nimi v mezích zákona zamezovalo nakládat, byla skutečně diskriminační a byla jen otázka času, kdy na město podá některý z majitelů žalobu,“ uvedl primátor města Milan Volf.

Bývalé vedení plánovalo rušit další ubytovny
„Vybrali jsme místa, kde ubytovny v minulosti byly nebo kde vznik nové hrozil. Měli jsme dvě uzávěry. Jednu na stavbu nových objektů, která stále platí, a druhou, která znemožňovala povolit provoz ubytovny v domě, který již stojí. Tu druhou vedení města zrušilo a tím bohužel opět dalo zelenou obchodu s chudobou na Kladně,“ uvedl Lukáš Hanes a dodává: „Bývalí provozovatelé ubytoven u mě byli za zrušení uvedeného opatření lobbovat několikrát a – nadneseně řečeno – nikdy nešlo o příjemný rozhovor, nicméně vždy odešli s nepořízenou. Naopak podařilo se zrušit třeba ubytovnu v Americké, výhledově měl být ukončen provoz ubytoven u ulice Generála Klapálka, u Tesca, ve dvou objektech v Dubí a ve Švermově.“

Vývoj počtu státem vyplácených doplatků na bydlení na Kladně

Dle primátora Volfa bylo opatření zabraňující vzniku ubytovny ve stávajícím objektu protiústavní. „Ze zákonného hlediska jsou obdobná opatření jednoznačně protiústavní. Vybraným vlastníkům systematicky způsobovala značnou majetkovou újmu. U soudu by obdobné praktiky neměly šanci na úspěch,“ upozornil Volf.

Bývalá ubytovna Americká

V argumentaci se tak primátor Volf shoduje s majitelem jednoho z dotčených objektů.

Jaká je stávající situace s ubytovnami na Kladně?
Šance, že ve městě vyroste nový objekt ubytovny, je relativně nízká, naopak šance na to, že bude stávající objekt na ubytovnu přestavěn, je stále vysoká. Opatření, které zůstává v platnosti, je tedy spíše symbolické.

Pokud ve městě v minulých letech vznikaly ubytovny, stávalo se tak ve stávajících objektech. Majitel objektu jeho vnitřní uspořádání rozčlenil tak, aby odpovídalo všem požadavkům odboru výstavby, a díky tomu získal povolení. Další úpravy vznikaly mnohdy již uvnitř objektu bez povolení.
Cílem obchodníků s chudobou bylo zajistit kapacitu pro co největší počet osob, přičemž pokud následně proběhla v objektu kontrola, měli „zákazníci“ povinnost tvrdit, že jsou na návštěvě u známých. Šance úřadu kontrolovat, zda reálný stav ubytovaných odpovídá požadavkům, je v podstatě nulová.

Radnice mlčí a mlží
Ohledně zrušení kontroverzní stavební uzávěry na ubytovny jsme se pokoušeli kontaktovat vedení města, tiskový odbor i odbor výstavby. Nikdo z uvedených nám na naše otázky nedokázal odpovědět.

Jediným oficiálním zdrojem informací pro většinu Kladeňáků je tedy jeden článek na webu města, který vznikl až poté, co na celou kauzu upozornila opozice.

Faktem je, že na oficiálních kanálech města byly prokazatelně nepravdivé informace o průběhu hlasování. Názor primátora o neústavnosti není podložený rozhodnutím soudu.

Jak proběhlo hlasování ohledně zrušení stavební uzávěry na ubytovny?

/red/

Politické přeběhlictví je pro Kladno nová zkušenost

Petra Melčová a Jiří Chvojka jsou prvními politickými přeběhlíky v historii Kladna.

Dramatická hlasování, při nichž rozhoduje o osudu vlád jediný hlas, nejsou v české vysoké politice ničím výjimečným. Pro Kladno je ale takzvané přeběhlictví nová zkušenost.

Petra Melčová a Jiří Chvojka v popředí
Petra Melčová a Jiří Chvojka v popředí (zdroj: facebook ANO, tohle je Kladno)

O korupci spojené s politickými přestupy se začalo hovořit v souvislosti s hlasováním ve sněmovně, kdy se v médiích rozhořela aféra Kořistka. Do té doby měnili politici stranická trička ofi ciálně kvůli nesouhlasu s postupem strany. Kořistka oznámil, že se jej pokusil uplatit Marek Dalík spolu s lobbistou Janem Večerkem. Nabídli mu prý deset milionů korun a místo velvyslance v Bulharsku za to, že nepodpoří nově sestavenou vládu Stanislava Grosse. Kořistka nabídku odmítl a vše nahlásil policii.

Pro Kladno je politické přeběhlictví nový fenomén

14. září 2020 došlo poprvé v porevoluční historii k výměně na radnici uprostřed volebního období. Jiří Chvojka a Petra Melčová, oba původně zvoleni za ANO2011, bez udání důvodu, aniž by vypověděli koaliční smlouvu, hlasovali spolu s KSČM pro změnu primátora. Primátorem se díky tomu stal potřetí Milan Volf. Z obou přeběhlíků se stali náměstci.

Oba náhlou změnu názoru odůvodňují potřebou prosazovat program hnutí ANO, za které kandidovali.

Hnutí ANO ale kvůli převratu ztratilo místo v radě města a kontrolu nad strategicky důležitým odborem fi nancí. O několik dní později došlo i k odvolání všech členů ANO2011 z orgánů městských společností. Paradoxně tak učinili lidé, kteří hnutí vděčí za své posty.

Nakonec padlo i další tabu. Ve dvou dozorčích radách nově zasedá syn náměstka Chvojky.

/sek/

Publikováno
V rubrikách Politika

Petr Soudek: Hazard v Kladně – nikdy nekončící příběh

Téma hazardu rezonuje v kladenské politice už prakticky deset let.

Už roce 2014 přijalo zastupitelstvo, téměř napříč politickým spektrem, vyhlášku o nulové toleranci hazardu. Provozovatelé dostali dvouletou dobu na přizpůsobení se nové situaci a automaty měly skončit v roce 2016. Jediná strana, která od počátku novou vyhlášku odmítala, byla Volba pro Kladno. O pravých důvodech lze pouze spekulovat. O to víc překvapující byla nejen koalice, která vznikla po volbách v roce 2014, ale i názorové veletoče jejích menších členů, a to ANO2011 a KSČM. Obě menší strany totiž ať už aktivně či pasivně v průběhu předvolební kampaně zákaz hazardu podporovaly. Co v praxi znamená tzv. regulace hazardu v podání primátora Volfa bylo možné se přesvědčit v letech 2014-2018. Za dobu jeho vlády došlo k bezprecedentnímu nárůstu počtu automatů až na historické maximum. Více automatů v Kladně nikdy nebylo.

Přehled technických herních zařízení včetně sázkových her v kasinu

V roce 2018 po volbách vznikla koalice ODS, uskupení Kladeňáci, ANO2011 a SPD. Jedním z prvních počinů nově vzniklé koalice bylo přijetí nové vyhlášky o úplném zákazu hazardu. Vyhláška začala platit od 1. ledna 2019. Od tohoto data nastalo tříleté období, kdy mělo postupně vypršet všem automatům povolení k provozu. Po přijetí vyhlášky o nulové toleranci hazardu v roce 2018 došlo během necelých dvou let k poklesu o jednu třetinu. Do konce roku 2021 měla vypršet všechna povolení k provozu automatů a od ledna 2022 mělo být Kladno bez hazardu.

Počet povolení provozování povolených hazardních her, které by měly vypršet v roce 2021

To bychom ale nesměli žít v Kladně. V září 2020 se do vedení radnice vrátil Milan Volf se svou Volbou pro Kladno spolu s KSČM a dvěma přeběhlíky zvolenými za ANO2011. V jednom z prvních vystoupení pro média se staronový primátor Volf vyjádřil, že chce hazard v Kladně opět „regulovat“. Pikantní na tom je, že ti samí zastupitelé pan Chvojka a paní Melčová (zvolení za ANO2011) před dvěma lety hlasovali pro přijetí zákazu, a teď budou hlasovat pro zrušení. Tomu se říká Kocourkov. Nová rada jde na ruku provozovatelům heren a zjevně se rozhodla nevyužít příležitost hazard zcela vymýtit.

Proč je vlastně dobré zrušit herny a kasina?

Jedním z argumentů PRO herny bývá finanční přínos do rozpočtu města. Na základě dostupných údajů odborníci propočítali výši škod působenou hazardem nejméně na 26,5 miliard Kč ročně. To je podstatně více, než kolik činí daňový odvod z hazardu. I z tohoto hlediska je razantní celospolečenské omezení hazardu naprosto racionální.

Hazard a s ním často sousedící zastavárny také mění charakter celých městských částí. Podstatně klesá faktická cena nemovitostí v těsném sousedství hazardu. Málokdo chce bydlet vedle hazardní provozovny, být rušen opilými a zoufalými hráči a najít ráno vykradené auto. Rizika hazardu pro obec jsou enormní. Kromě kriminality (krádeže, zpronevěry, podvody, loupeže, vydírání) sem patří i bezdomovectví, další sociální problémy a horší kvalita života obyvatel. Kriminalita související s hazardem negativně působí na cestovní ruch a obchod. Navíc klesá kupní síla obyvatelstva. Tím trpí podnikatelé a obchodníci.

Na nejbližším zastupitelstvu hodlám vyhlášku zakazující hazard bránit. Pokud nebudu úspěšný pak mohu slíbit, že v případě návratu do vedení města, se zasadím o opětovný zákaz heren.

/pes/

Petr Soudek (Spojenci pro Kladno)

autor článku je kladenským zastupitelem

Publikováno
V rubrikách Politika

Odvolávám, co jsem prosazovala. Prosazuji, co jsem odvolala.

Nejviditelnější zásluhou zastupitelky a členky dozorčí rady divadla Petry Melčové (zvolena za ANO2011) byla v uplynulých dvou letech výměna vedení divadla.

Paní Melčová začala prosazovat odvolání Jana Krafky z pozice jednatele divadla na jaře roku 2019. Krafka byl dle požadavku zastupitelky Melčové odvolán v létě 2019. Jeho místo zaujala Irena Žantovská.

Petra Melčová

O rok později zastupitelka Melčová přestupuje do druhého tábora. Ze zastupitelky se stává náměstkyně primátora, která svou původní nominantku Žantovskou odvolává a na její místo dosazuje Krafku, kterého před rokem navrhovala odvolat.

A to nejde jen o divadlo. Stejná situace se opakuje například s hernami na území města.

U paní Melčové o to pikantnější, že v minulém volebním období hlasovala s Milanem Volfem pro povolení heren, následně s Danem Jiránkem pro jejich zrušení. Nyní chce povolit to, co nedávno chtěla zakázat.

Dokud budou ve vedení města lidé, kteří mění názory podle roční doby, mají Kladeňáci jisté jen to, že jisté není nic.

/dj/

Publikováno
V rubrikách Politika