Primátorova nová židle

 • Pražský primátor Hřib si pořídil kávovar za 100 tisíc. Nakonec vše omlouval tím, že o objednávce nevěděl a objednával úřad.
 • Úřad vlády objednal kampaň na propagaci očkování na TikToku za 500 tisíc. Kampaň skončila naprostým fiaskem, když se ukázalo, že není dostatek vakcín a senioři nejsou na TikToku.

Vše trumfuje kladenský primátor Milan Volf. V době, kdy se podnikatelé i obce snaží hledat úspory kde to jen jde, si za 660 tisíc si objednává stůl a židle do kanceláře a za neuvěřitelné čtyři miliony reklamní kampaň v komunálním plátku. Většina objednávek míří firmám, které vládnoucí strany sponzorovaly před volbami. 

Jak je to možné? V září se vedení města Kladna ujala místní Volba pro Kladno podporovaná komunisty a dvěma přeběhlíky z ANO. Všechny investiční akce města, které bylo možné zastavit, byly zastaveny. Naopak byl povolen provoz heren a ubytoven v rizikových lokalitách.

Nyní asi staronové vedení Kladna zjistilo, že je krize a rozhodli se ji řešit svérázným způsobem.


Kancelář primátora, která ještě před půl rokem kdy do ní měli nyní opoziční zastupitelé přístup, patřila k nejlépe vybaveným na magistrátu, je nově zařizována. Stůl a židle podle registru smluv vyjdou daňové poplatníky za 660 tisíc.

Dalších několik objednávek v celkové hodnotě přesahující čtyři miliony, je určeno na nákup reklamního prostoru. Pokud se někomu zdálo nepřiměřené v současné době dát půl milionu za celostátní kampaň na TikToku, tak čtyři miliony, které utratí kladenská radnice za několik billboardů a lokální noviny s pochybným dosahem, to je na opravdu nevídaný úkaz.

Kladno tedy od nového roku utrácí několik set tisíc měsíčně za to, že v soukromém měsíčníku je přetištěn stejný obsah, a dokonce i křížovka jakou magistrát rozesílá lidem v měsíčníku radničním. O účinnosti reklamy, která má být lidem k dispozici v restauracích a fit centrech, ani nemusíme pochybovat.

Aby bylo na neodkladné investice, plánuje se vedení Kladna zadlužit. 

Dáváme bolševikovi rok, maximálně dva…

Porevoluční Kladno bylo rudé
Na počátku 90. let se o křesla v místním zastupitelstvu ucházelo 19 stran. Mezi stranami ucházejícími se o přízeň voličů bylo možné najít i obskurní hnutí typu Nezávislá erotická iniciativa. Málo se to ví, ale první porevoluční volby na Kladně vyhrála Komunistická strana Čech a Moravy.

V roce 1990 porazili komunisté s více než 25 % Občanské fórum, které získalo 23 % a 11 mandátů. Komunisté však nedokázali sestavit koalici, zůstali v opozici a první porevoluční starostkou města byla zvolena Marie Bednářová, kandidující jako nezávislá.

O čtyři roky později hlasovalo pro KSČM 4677 Kladeňáků, ve volbách získala 19 % hlasů. Od té doby kopírují výsledky KSČM na místní politické scéně výsledky celostátní. Straně se nedaří oslovit nové voliče, ti stávající postupně ubývají. Podle celostátních průzkumů jim voliče přetáhlo ANO a podstatně i SPD. Mnoho lidí, kteří KSČM volili dříve, volit nejde.

Čím méně hlasů, tím více moci
Paradoxně úbytek voličů neznamenal pro stranu úbytek moci. Naopak. Komunisté se stali vítaným koaličním partnerem všech, kteří přišli do politiky přinést takzvané nové pořádky. Na Kladně se tak po revoluci dostali k moci poprvé po 24 letech, a to jako koaliční partner Volby pro Kladno.
Obě strany sdílejí levicový program zaměřený na podporu nízkopříjmových skupin obyvatel. Komunisté ve vládě rozhodují o tom, kolik peněz půjde na obranu, na Kladně pak rozhodují o tom, kdo bude na radnici, povolují další herny a připravují rozpočet města.

Pokud se dá pro Kladno vyvozovat nějaký trend, je to vždy z výsledků krajských voleb, kde poprvé ve své historii KSČM nezískala ani jeden mandát a spolu s ČSSD a SPD strana nedokázala překročit 5 %. Ani předvolební pro volby do Poslanecké sněmovny pro stranu, jejíž členové se stále titulují soudruhu, nevyznívají pozitivně.

Jak to bude s komunisty na Kladně v příštích komunálních volbách?
Pokud se vezmou do úvahy všechny volební výsledky strany, je spojnice trendu neúprosná. Pokles, který začal v roce 2006, ukazuje téměř lineární úbytek v počtech hlasů pro komunisty. Pokud zkusíme odhadnout výsledek pro další volby pouhou extrapolací, vychází nám, že komunisté na Kladně získají kolem 700 hlasů, což nebude stačit ani na 4 %, a tedy nezískají žádný mandát.

Pokud bude podobná volební účast jako v několika předchozích volbách, bude platit, že ten, kdo získá méně než 1000 hlasů, v kladenském zastupitelstvu místo nezíská. To představuje problém hlavně pro Volbu pro Kladno, která by bez spojení s KSČM nemohla nikdy fungovat.

„Primátor města Kladna zavítal do řad OV KSČM Kladno, aby nám referoval o dění v Kladně. Návštěva primátora nás velmi obohatila a poděkovali jsme mu vřelým potleskem.“                                      Zdroj: kladno.kscm.cz
„Primátor města Kladna zavítal do řad OV KSČM Kladno, aby nám referoval o dění v Kladně. Návštěva primátora nás velmi obohatila a poděkovali jsme mu vřelým potleskem.“ Zdroj: kladno.kscm.cz
Publikováno
V rubrikách Politika

Vedení města dalo ubytovnám zelenou

Radní Volby pro Kladno, KSČM a dva přeběhlíci z ANO umožnili vznik ubytoven v rizikových lokalitách. Stalo se tak v tichosti v době nouzového stavu bez jakékoliv diskuze s veřejností.

Na konci listopadu roku 2019 zavedlo tehdejší vedení města opatření obecné povahy číslo 2. Laicky řečeno šlo o stavební uzávěru na ubytovny v rizikových lokalitách. Dva roky počet ubytoven na území města setrvale klesal.

Bývalá ubytovna Vorlíček

Ani ne dva měsíce od nástupu Volby pro Kladno, KSČM a dvou přeběhlíků zvolených za ANO na radnici se na stránkách města objevila následující informace: Rada města se po projednání žádosti jednohlasně shodla, že je třeba toto opatření okamžitě zrušit. Důvodem jsou dle vedení města nutné opravy na uvedených objektech.

„Opravovat dům jsme nikomu nebránili, nechtěli jsme jen, aby v rizikových objektech, jako je například bývalá ubytovna Vorlíček, mohla opět vzniknout ubytovna,“ namítá zastupitel za ODS Lukáš Hanes.

Podle primátora je vše v pořádku
„Stavební uzávěra, která nedovoluje na Kladně výstavbu ubytoven, je spolu s opatřením obecné povahy o zamezení doplatku na bydlení ve spojení s nástroji stavebního úřadu dostačující pojistkou. Další uzávěra, ve které si bývalé vedení města z nejasných důvodů vybralo jen několik nemovitostí a jejich majitelům s nimi v mezích zákona zamezovalo nakládat, byla skutečně diskriminační a byla jen otázka času, kdy na město podá některý z majitelů žalobu,“ uvedl primátor města Milan Volf.

Bývalé vedení plánovalo rušit další ubytovny
„Vybrali jsme místa, kde ubytovny v minulosti byly nebo kde vznik nové hrozil. Měli jsme dvě uzávěry. Jednu na stavbu nových objektů, která stále platí, a druhou, která znemožňovala povolit provoz ubytovny v domě, který již stojí. Tu druhou vedení města zrušilo a tím bohužel opět dalo zelenou obchodu s chudobou na Kladně,“ uvedl Lukáš Hanes a dodává: „Bývalí provozovatelé ubytoven u mě byli za zrušení uvedeného opatření lobbovat několikrát a – nadneseně řečeno – nikdy nešlo o příjemný rozhovor, nicméně vždy odešli s nepořízenou. Naopak podařilo se zrušit třeba ubytovnu v Americké, výhledově měl být ukončen provoz ubytoven u ulice Generála Klapálka, u Tesca, ve dvou objektech v Dubí a ve Švermově.“

Vývoj počtu státem vyplácených doplatků na bydlení na Kladně

Dle primátora Volfa bylo opatření zabraňující vzniku ubytovny ve stávajícím objektu protiústavní. „Ze zákonného hlediska jsou obdobná opatření jednoznačně protiústavní. Vybraným vlastníkům systematicky způsobovala značnou majetkovou újmu. U soudu by obdobné praktiky neměly šanci na úspěch,“ upozornil Volf.

Bývalá ubytovna Americká

V argumentaci se tak primátor Volf shoduje s majitelem jednoho z dotčených objektů.

Jaká je stávající situace s ubytovnami na Kladně?
Šance, že ve městě vyroste nový objekt ubytovny, je relativně nízká, naopak šance na to, že bude stávající objekt na ubytovnu přestavěn, je stále vysoká. Opatření, které zůstává v platnosti, je tedy spíše symbolické.

Pokud ve městě v minulých letech vznikaly ubytovny, stávalo se tak ve stávajících objektech. Majitel objektu jeho vnitřní uspořádání rozčlenil tak, aby odpovídalo všem požadavkům odboru výstavby, a díky tomu získal povolení. Další úpravy vznikaly mnohdy již uvnitř objektu bez povolení.
Cílem obchodníků s chudobou bylo zajistit kapacitu pro co největší počet osob, přičemž pokud následně proběhla v objektu kontrola, měli „zákazníci“ povinnost tvrdit, že jsou na návštěvě u známých. Šance úřadu kontrolovat, zda reálný stav ubytovaných odpovídá požadavkům, je v podstatě nulová.

Radnice mlčí a mlží
Ohledně zrušení kontroverzní stavební uzávěry na ubytovny jsme se pokoušeli kontaktovat vedení města, tiskový odbor i odbor výstavby. Nikdo z uvedených nám na naše otázky nedokázal odpovědět.

Jediným oficiálním zdrojem informací pro většinu Kladeňáků je tedy jeden článek na webu města, který vznikl až poté, co na celou kauzu upozornila opozice.

Faktem je, že na oficiálních kanálech města byly prokazatelně nepravdivé informace o průběhu hlasování. Názor primátora o neústavnosti není podložený rozhodnutím soudu.

Jak proběhlo hlasování ohledně zrušení stavební uzávěry na ubytovny?

/red/

Politické přeběhlictví je pro Kladno nová zkušenost

Petra Melčová a Jiří Chvojka jsou prvními politickými přeběhlíky v historii Kladna.

Dramatická hlasování, při nichž rozhoduje o osudu vlád jediný hlas, nejsou v české vysoké politice ničím výjimečným. Pro Kladno je ale takzvané přeběhlictví nová zkušenost.

Petra Melčová a Jiří Chvojka v popředí
Petra Melčová a Jiří Chvojka v popředí (zdroj: facebook ANO, tohle je Kladno)

O korupci spojené s politickými přestupy se začalo hovořit v souvislosti s hlasováním ve sněmovně, kdy se v médiích rozhořela aféra Kořistka. Do té doby měnili politici stranická trička ofi ciálně kvůli nesouhlasu s postupem strany. Kořistka oznámil, že se jej pokusil uplatit Marek Dalík spolu s lobbistou Janem Večerkem. Nabídli mu prý deset milionů korun a místo velvyslance v Bulharsku za to, že nepodpoří nově sestavenou vládu Stanislava Grosse. Kořistka nabídku odmítl a vše nahlásil policii.

Pro Kladno je politické přeběhlictví nový fenomén

14. září 2020 došlo poprvé v porevoluční historii k výměně na radnici uprostřed volebního období. Jiří Chvojka a Petra Melčová, oba původně zvoleni za ANO2011, bez udání důvodu, aniž by vypověděli koaliční smlouvu, hlasovali spolu s KSČM pro změnu primátora. Primátorem se díky tomu stal potřetí Milan Volf. Z obou přeběhlíků se stali náměstci.

Oba náhlou změnu názoru odůvodňují potřebou prosazovat program hnutí ANO, za které kandidovali.

Hnutí ANO ale kvůli převratu ztratilo místo v radě města a kontrolu nad strategicky důležitým odborem fi nancí. O několik dní později došlo i k odvolání všech členů ANO2011 z orgánů městských společností. Paradoxně tak učinili lidé, kteří hnutí vděčí za své posty.

Nakonec padlo i další tabu. Ve dvou dozorčích radách nově zasedá syn náměstka Chvojky.

/sek/

Publikováno
V rubrikách Politika

Petr Soudek: Hazard v Kladně – nikdy nekončící příběh

Téma hazardu rezonuje v kladenské politice už prakticky deset let.

Už roce 2014 přijalo zastupitelstvo, téměř napříč politickým spektrem, vyhlášku o nulové toleranci hazardu. Provozovatelé dostali dvouletou dobu na přizpůsobení se nové situaci a automaty měly skončit v roce 2016. Jediná strana, která od počátku novou vyhlášku odmítala, byla Volba pro Kladno. O pravých důvodech lze pouze spekulovat. O to víc překvapující byla nejen koalice, která vznikla po volbách v roce 2014, ale i názorové veletoče jejích menších členů, a to ANO2011 a KSČM. Obě menší strany totiž ať už aktivně či pasivně v průběhu předvolební kampaně zákaz hazardu podporovaly. Co v praxi znamená tzv. regulace hazardu v podání primátora Volfa bylo možné se přesvědčit v letech 2014-2018. Za dobu jeho vlády došlo k bezprecedentnímu nárůstu počtu automatů až na historické maximum. Více automatů v Kladně nikdy nebylo.

Přehled technických herních zařízení včetně sázkových her v kasinu

V roce 2018 po volbách vznikla koalice ODS, uskupení Kladeňáci, ANO2011 a SPD. Jedním z prvních počinů nově vzniklé koalice bylo přijetí nové vyhlášky o úplném zákazu hazardu. Vyhláška začala platit od 1. ledna 2019. Od tohoto data nastalo tříleté období, kdy mělo postupně vypršet všem automatům povolení k provozu. Po přijetí vyhlášky o nulové toleranci hazardu v roce 2018 došlo během necelých dvou let k poklesu o jednu třetinu. Do konce roku 2021 měla vypršet všechna povolení k provozu automatů a od ledna 2022 mělo být Kladno bez hazardu.

Počet povolení provozování povolených hazardních her, které by měly vypršet v roce 2021

To bychom ale nesměli žít v Kladně. V září 2020 se do vedení radnice vrátil Milan Volf se svou Volbou pro Kladno spolu s KSČM a dvěma přeběhlíky zvolenými za ANO2011. V jednom z prvních vystoupení pro média se staronový primátor Volf vyjádřil, že chce hazard v Kladně opět „regulovat“. Pikantní na tom je, že ti samí zastupitelé pan Chvojka a paní Melčová (zvolení za ANO2011) před dvěma lety hlasovali pro přijetí zákazu, a teď budou hlasovat pro zrušení. Tomu se říká Kocourkov. Nová rada jde na ruku provozovatelům heren a zjevně se rozhodla nevyužít příležitost hazard zcela vymýtit.

Proč je vlastně dobré zrušit herny a kasina?

Jedním z argumentů PRO herny bývá finanční přínos do rozpočtu města. Na základě dostupných údajů odborníci propočítali výši škod působenou hazardem nejméně na 26,5 miliard Kč ročně. To je podstatně více, než kolik činí daňový odvod z hazardu. I z tohoto hlediska je razantní celospolečenské omezení hazardu naprosto racionální.

Hazard a s ním často sousedící zastavárny také mění charakter celých městských částí. Podstatně klesá faktická cena nemovitostí v těsném sousedství hazardu. Málokdo chce bydlet vedle hazardní provozovny, být rušen opilými a zoufalými hráči a najít ráno vykradené auto. Rizika hazardu pro obec jsou enormní. Kromě kriminality (krádeže, zpronevěry, podvody, loupeže, vydírání) sem patří i bezdomovectví, další sociální problémy a horší kvalita života obyvatel. Kriminalita související s hazardem negativně působí na cestovní ruch a obchod. Navíc klesá kupní síla obyvatelstva. Tím trpí podnikatelé a obchodníci.

Na nejbližším zastupitelstvu hodlám vyhlášku zakazující hazard bránit. Pokud nebudu úspěšný pak mohu slíbit, že v případě návratu do vedení města, se zasadím o opětovný zákaz heren.

/pes/

Petr Soudek (Spojenci pro Kladno)

autor článku je kladenským zastupitelem

Publikováno
V rubrikách Politika

Odvolávám, co jsem prosazovala. Prosazuji, co jsem odvolala.

Nejviditelnější zásluhou zastupitelky a členky dozorčí rady divadla Petry Melčové (zvolena za ANO2011) byla v uplynulých dvou letech výměna vedení divadla.

Paní Melčová začala prosazovat odvolání Jana Krafky z pozice jednatele divadla na jaře roku 2019. Krafka byl dle požadavku zastupitelky Melčové odvolán v létě 2019. Jeho místo zaujala Irena Žantovská.

Petra Melčová

O rok později zastupitelka Melčová přestupuje do druhého tábora. Ze zastupitelky se stává náměstkyně primátora, která svou původní nominantku Žantovskou odvolává a na její místo dosazuje Krafku, kterého před rokem navrhovala odvolat.

A to nejde jen o divadlo. Stejná situace se opakuje například s hernami na území města.

U paní Melčové o to pikantnější, že v minulém volebním období hlasovala s Milanem Volfem pro povolení heren, následně s Danem Jiránkem pro jejich zrušení. Nyní chce povolit to, co nedávno chtěla zakázat.

Dokud budou ve vedení města lidé, kteří mění názory podle roční doby, mají Kladeňáci jisté jen to, že jisté není nic.

/dj/

Publikováno
V rubrikách Politika

Jak svatí na orloji

Z výměny na radnici zůstala jen hořká pachuť. Většinu obyvatel radniční šarády nebaví.

Dvacet dva let, tedy od roku 1998, se na kladenské radnici střídá duo Dan Jiránek a Milan Volf. Po podzimním převratu, kdy Milan Volf s pomocí KSČM a dvou přeběhlíků usedl radnici potřetí, se interval střídání zmenšil na dva roky.

A jak to tak chodí, místo toho, aby se stavělo, začala nová radniční koalice bourat. Tedy rušit vše, co připravili ti před nimi.

Ruší se rekonstrukce autobusového nádraží, plánovaná na jaro 2021. Přestalo se mluvit o investicích do revitalizace sídlišť. Usnuly přípravy na rekonstrukci páteřních komunikací přes Kladno, Dubí i Švermov.

Rozdělané projekty postupně dobíhají, ale co se bude dít poté, je ve hvězdách. Nové vedení se soustředí zejména na personální otázky.

Na radnici proběhla čistka, jaká nemá na Kladně obdoby, a veškeré síly se soustředí na opětovné povolení heren. Nyní se nově příchozí budou několik měsíců takzvaně rozkoukávat. Do toho začíná vstupovat počínající ekonomická krize. A tak je dost dobře možné, že než se rozkoukají, budou další volby.

Dan Jiránek se dalšího volebního klání nezúčastní. „Byl jsem primátorem města dvanáct let. V dalších volbách již nebudu na post primátora kandidovat,“ uvedl bývalý primátor Dan Jiránek a se smíchem dodává, že moudřejší ustoupí.

Primátoři města Kladna od roku 2000
1998 - 2004 Milan Volf
2004 - 2014 Dan Jiránek
2014 - 2018 Milan Volf
2018 - 2020 Dan Jiránek
2020 – xxx Milan Volf
Publikováno
V rubrikách Politika

Vojtěch Munzar: Zrušení daně z nabytí nemovitostí je veliký úspěch, který pomůže všem, kteří si pořizují vlastní bydlení

Mám velikou radost, že se nám konečně podařilo zrušit daň z nabytí nemovitosti. Zároveň Sněmovna odsouhlasila můj návrh, aby byly zachovány daňové odpočty úroků z hypoték.

Problematika bydlení a celková situace na trhu s nemovitostmi je stále aktuální otázkou. Kvůli přetrvávajícímu růstu cen nemovitostí, zejména v Praze, ale také u nás ve středních Čechách a větších městech České republiky, se vlastnické bydlení stále více vzdaluje střední třídě a mladým lidem. Přitom bydlet ve svém je snem mnoha lidí, kteří se chtějí postavit na vlastní nohy a zajistit bydlení sobě i svým potomkům. Zároveň je vlastnické bydlení určitou životní jistotou a formou majetkového zabezpečení. Tuto občanskou odpovědnost by tak měl stát podporovat a ne ji trestat zbytečnou administrativou či zdaněním. Čím více lidí bude vlastnit své domovy, tím lépe.

Ing. Vojtěch Munzar
poslanec za ODS
Ing. Vojtěch Munzar
poslanec za ODS

Jednou z těchto zcela zbytečných daní byla i daň z nabytí nemovitosti. Byla to zcela absurdní, nelogická a nespravedlivá daň, která pořízení vlastního bydlení prodražovala o 4 % z jeho ceny (např. z bytu v hodnotě 3 milionů byla daň z nabytí nemovitosti 120 tisíc korun). Jsem proto rád, že se nám letos konečně podařilo tuto daň zrušit. Navíc se podařilo se zrušením zachovat daňové odpočty úroků z hypoték, takže lidé mohou konečně využít tyto statisíce daleko lépe, než je jen poslat do státní kasy.

To byly také důvody, proč jsem o zrušení daně z nabytí nemovitosti usiloval už od začátku mého volebního období. Byl to jeden z hlavních bodů, se kterými jsem před třemi lety kandidoval do Sněmovny. Cesta k jejímu zrušení ale nebyla jednoduchá, protože již od začátku odmítaly zrušení daně vládní strany a skeptičtí byli i Piráti.

Poprvé se o zrušení daně hlasovalo v tomto volebním období na začátku roku 2018 a poté ještě několikrát. Postupně se však k této myšlence díky trpělivému vysvětlování a argumentování přidávali i další, až nakonec se zrušením přišla sama vláda.
Stejně jako u většiny věcí to mělo ale háček. Podmínkou zrušení daně bylo zrušení daňových odpočtů úroků z hypoték. Místo jednorázového zdanění tak chtěla vláda daň jen rozložit v čase a vyměnit jedno zdanění za jiné.

Daň z nabytí z nemovitosti by tak lidé, kteří pořizují byt či dům na hypotéku, stejně zaplatili, jen v jiné podobě. Naštěstí se mi ale podařilo prosadit, že budou tyto odpočty úroků zachovány, a to do výše 150 tisíc korun za rok. To je zcela dostatečná částka při pořízení jakéhokoliv normálního bytu či domu.

Celý tento dlouhý příběh naplnil starou moudrost, že trpělivost růže přináší a člověk se nemá vzdávat po prvním neúspěchu. Jak zrušení daně, tak zachování úroků pomohou všem, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení. Je to alespoň jedna z mála dobrých zpráv v tomto nelehkém období a velmi mě to těší.

Ing. Vojtěch Munzar
poslanec za ODS

Publikováno
V rubrikách Politika