Rozhovor: Lukáš Hanes O dění v kladenské nemocnici

Od prosince má kladenská nemocnice, spadající pod krajský úřad, nové vedení. O stávající situaci i plánech do budoucna si můžete přečíst v rozhovoru s členem představenstva kladenské nemocnice Lukášem Hanesem.

Jaká je aktuální situace v kladenské nemocnici?
Uvnitř nemocnice jsou dva světy. Jeden normální, kde se všichni snaží fungovat alespoň v rámci možností jako dříve, a druhý covidový. Tam se situace mění každý den. To, co lidé vidí v celostátních statistikách nakažených, se zhruba s dvoutýdenním zpožděním promítne do počtu pacientů na covidových odděleních. Pro zdravotníky představuje práce v takových podmínkách ohromnou zátěž. Mnozí si sáhli na dno svých sil.

Lukáš Hanes foto: archiv

Pokud vidíte stav v nemocnici, jak vnímáte současné demonstrace proti omezujícím opatřením?
Nechci nikoho soudit. Lidé přišli o práci nebo o podnikání, které roky budovali. Jsou frustrovaní a nevidí světlo na konci tunelu, tak to někdo řeší tímto způsobem. Bohužel to situaci neřeší. Na druhou stranu ani chaotický postup vlády ke zlepšení situace nepomáhá. Neustálé změny, ve kterých se už nikdo nevyzná, zmatená komunikace. Těžko se pak divit, že někdo propadá zoufalství. Už to trvá dlouho a mě přijde, že se vláda bojí situace, kdy by bylo na lidech, ať si vyhodnotí riziko a sami se podle toho chovají.
Nouzový stav je draze koupený čas, který měl sloužit k zavedení chytré karantény, trasování, přípravě kvalitní očkovací strategie, ale nic z toho těžkopádná vládní byrokracie nedokázala realizovat.

Je kladenská nemocnice připravena na očkování?
Ano. Očkovací centrum pro Kladno funguje na bývalém plicním. Jediné, co nás brzdí je nedostatek vakcín. To je dané dvěma faktory. Prvním je že výrobce nestíhá, tím druhým je chaotické rozdělování vakcín státem. Pro srovnání: Praha má podobný počet seniorů jako Středočeský kraj a dostala 86 tisíc vakcín. Střední Čechy ke stejnému dni jen 26 tisíc. Na ministerstvech se očkují úředníci nebo každý, kdo šel zrovna kolem, přičemž my nemáme naočkované ani ty nejzranitelnější.

Pokud zkusíme odhlédnout od nemoci covid-19, jaké budou vaše priority?
Chystáme dvě zásadní investice. Blok C2 by měl projít kompletní rekonstrukcí. Vzhledem k situaci ale není možné přesouvat oddělení, tudíž tuto opravu musíme posunout až na chvíli, kdy pandemie pomine. Místo toho chceme postavit novou kuchyni a jídelnu. Ta stávající je v nevyhovujících prostorách. S novou kuchyní a vybavením by se měla podstatně zlepšit i kvalita jídla v nemocnici. Jak pro zdravotníky, tak pro pacienty.

Z těch menších, ale důležitých kroků: na začátku ledna jsme schválili nákup devíti nových sanitek. Vozový park má velký podstav. To by se mělo zlepšit během několika měsíců. Zároveň s tím bude kraj investovat do obnovy vozového parku záchranné služby.

Rozhovor: Pavel Pavlík radní pro oblast zdravotnictví za Středočeský kraj

Ve středních Čechách žije kolem 1,39 milionu obyvatel. Kolik lidí již bylo ve středočeském kraji ke dnešnímu dni (26.1.2021) naočkováno?
K dnešnímu dni bylo naočkováno zhruba 15 tisíc osob.

Kdo byl naočkován?
Postupujeme striktně podle metodického pokynu ministerstva zdravotnictví. Začali jsme tedy očkovat primárně zdravotnický personál na Covid odděleních, záchranáře a postupně jsme se dostali k praktickým lékařům a personálu v domovech seniorů.

V současné době dochází k rušení termínů pro očkování seniorů, jaký je důvod?
Důvodem je nedostatek vakcín. I přesto, že vedení Kraje neustále upozorňuje na neférovost přístupu k jednotlivým krajům, vakcíny jsou stále rozdělovány nerovnoměrně. Dodávky pro Středočeský kraj jsou od tohoto týdne kráceny, stejně jako v celé ČR.

Pokud se v budoucnu situace změní, máte připravený plán na zajištění hromadného očkování?
Ano ve Středočeském kraji připravujeme vybudování velkokapacitních očkovacích center, v každém okrese minimálně jedno tak, aby očkování bylo dostupné pro všechny. Důležité je, aby byl dostatek vakcín.

Rozhovor: Pavel Pavlík
radní pro oblast zdravotnictví za Středočeský kraj
Pavel Pavlík: radní pro oblast zdravotnictví za Středočeský kraj