Na Kladně vznikne unikátní administrativní a vzdělávací centrum

Po několika letech vyjednávání kladenští zastupitelé posvětili projekt, díky kterému na místě autoparku vznikne školící středisko.

„Se středočeskými vodárnami jsme o budoucím využití dnes zchátralé části bývalých kasáren vyjednávali déle než rok. Výsledkem bude unikátní centrum zaměřené na kyberbezpečnost a školení pro jejich pracovníky vodáren z celé Evropy,“ uvedl zastupitel Dan Jiránek a dodává. „Pro Kladno to znamená nová pracovní místa, kultivaci prostoru, kde vznikne veřejný park a podzemní parkoviště prosto aut.“

Ve vnitropodnikové soutěži byla dána přednost řešení solitérního objektu před blokovou zástavbou pozemku z důvodů vytvoření atraktivního přírodního volného prostředí parku s rybníkem, komunitní zahradou.

Je to varianta přírodního parku demonstrující vrácení pozemku s vyžilým provozním areálem zpět přírodě, která byla upřednostněna před navrženým dlážděným náměstím ve středu blokové zástavby. Zároveň je tento způsob zástavby solitérním objektem vstřícnější pro své okolí. Objem objektu byl navržen ve tvaru válce s vnitřní dvoranou v podobě vodní kapky.

Pokračují práce na přípravě obchvatu Kročehlav

Byl zahájen proces EIA – posuzování vlivů na životní prostředí – k záměru výstavby obchvatu Kladna a Přítočen, resp. propojení dálnic D6 a D7.

„Z pohledu dopravy na Kladně jde o jednu z nejvýznamnějších staveb. Díky obchvatu se významně sníží zatížení hlukem a dopravní zátěží v Kročehlavech. Zejména jde o ulice Americká, Arménská, Unhošťská, Milady Horákové a další. Krom spojky mezi D6 a D7 vznikne hlavní příjezd do jižní průmyslové zóny, a hlavně mimoúrovňové křížení se železniční tratí Kladno – Praha protože v případě její modernizace a hustějších spojů do Prahy by fronta od nádraží Unhošť byla nejen v Malém a Velkém Přítočně, ale až ke okružní křižovatce na Kladně. To je důvod, proč jsem jako primátor prosazoval, aby došlo k urychlení této stavby. Nyní je proces povolání v běhu a budu se samozřejmě snažit jako krajský zastupitel o to aby tato pro Kladno významná stavba byla dokončena co nejdříve, „uvedl středočeský zastupitel Dan Jiránek který patří k zastáncům nové varianty řešení obchvatu.

Proti jsou naopak Zelení, kterým se nelíbí nárůst hluku v dotřeném území a upozorňují na to že v dané oblasti byl zjištěn výskyt 44 druhů zvláště chráněných živočichů (např. ropucha, skokan, koroptev a křeček).

Záměr na začátku roku 2019 prošel tzv. zjišťovacím řízením. Dobrou zprávou je, že nová verze nepočítá se zasypání jednoho z posledních mokřadů v okolí Kladna, u Čamrdy, ten má být nově přemostěn.

Dodávka pitné vody pro Kladno už nebude v ohrožení. Začíná obnova klíčového vodovodu pod korytem Labe.

Už v příštích týdnech bude zahájena nutná obnova shybky pod řekou Labe u Obříství na Mělnicku. Vodárny Kladno – Mělník, a. s. (VKM), tak dostanou mimo riziko ohrožení dodávku pitné vody pro 200 tisíc lidí na Kladensku a Mělnicku.

„Stavba bude provedena unikátní metodou mikrotuneláže pod korytem řeky Labe. Realizaci díla za téměř 100 milionů korun provede na základě výběrového řízení společnost PRAGIS a. s. s tím, že celá stavba bude hotova nejpozději patnáct měsíců po předání staveniště, které proběhne v září 2020,“ řekl předseda představenstva VKM Radek Větrovec a dodal, že autorem projektové dokumentace technicky náročné stavby je firma Sweco Hydroprojekt a. s.

Shybku, tedy vedení vodovodního přivaděče pod korytem řeky, tvoří dvouramenné potrubí, přes které denně protéká až 30 milionů litrů pitné vody z pramenišť na Mělnicku. Jedno rameno je dnes již nefunkční a druhé je ve velmi špatném technickém stavu. „Pokud by tedy došlo k nějaké poruše, desetitisíce lidí by se rázem ocitly bez vody a vodohospodáři v neřešitelné situaci. Proto Svazek měst a obcí VKM, jako zástupce největší skupiny akcionářů, podpořil přípravu tohoto zásadního projektu a tato příprava je dnešním dnem završena,“ doplnil předseda svazku a starosta Líbeznic Martin Kupka.