Lukáš Hanes: Nová podoba Sítenského mostu

default

Setkání, na kterém měl návrh prezentovat architekt Pleskot, nové vedení města zrušilo, stejně tak byla zrušena výstava, která měla být v údolí umístěna a znázorňovat historii, současnost i budoucí podobu mostu.
Takto si můžete prohlédnout návrh nové podoby Sítenského mostu a jeho okolí prohlédnout alespoň v tištěné podobě. Dle vyjádření nového vedení je možné, že návrh ještě dozná určitých změn.

Historie
Sítenský most přemosťuje údolí od roku 1966. Spojuje staré Kladno a sídliště Sítná a Kročehlavy, přičemž jeho role je v současném dopravním systému nezastupitelná. Železobetonová konstrukce je téměř za hranicí životnosti. Na konci roku 2018 statik rozhodl, že most by měl být do pěti let nahrazen konstrukcí novou.

Most prošel v roce 2019 nejnutnější opravou, kdy bylo vyčištěno odvodnění, byla snížena maximální tonáž pro vozidla na mostě a začalo se pracovat na novém. Tým složený z architektů, statika a dopravních inženýrů připravil zadání, podle kterého architekt Pleskot připravil návrh nové podoby mostu.
Zadání bylo nastaveno tak, aby architekt, kterého jsme vybrali, dostal co možná největší tvůrčí volnost. Cílem bylo zajistit hezkou stavbu, která nebude náročná na údržbu a vydrží více než sto let.

Architektura mostu, koncepce přemostění
řemostění údolí jedním obloukem, jedním konstrukčním krokem, bylo vždy ideálem. Nejinak je tomu i dnes. Čistě betonové řešení by ale obloukovou konstrukci v relativně mělkém údolí neumožnilo, proto bylo zvoleno řešení, které kombinuje beton a ocel. Vznikl tak most pro Kladno – město oceli.

Konstrukční řešení
Spojení výhod ocele a betonu tímto způsobem není v našich končinách obvyklé. Nicméně není technicky nemožné ani neúměrně nezvyšuje cenu výsledné stavby. Díky unikátnímu konstrukčnímu řešení bude možné z údolí odstranit nosnou konstrukci a celé ho takzvaně otevřít. Konstrukce je tvořena ze tří částí.

Ve spodní části je nosný ocelový oblouk. Možná symbolicky odkazující k začátku hutnictví na Kladně, tedy k devatenáctému století, kdy byla ocel pro mostní konstrukce hlavním konstrukčním prvkem.

V horní části je tenká monolitická betonová deska. Beton byl přitom materiál, který se stal symbolem století dvacátého, tedy doby, kdy Kladno zažilo svůj největší rozvoj.

Obojí je spřaženo subtilními táhly, jejichž správná konfigurace je klíčem k vyladění statiky celé konstrukce. Síly v táhlech budou při stavbě měřeny tenzometry, přičemž je nutné ladit všechny síly současně. Dosáhnout ideální konfigurace táhel je možné jen díky moderní technice. Prostřední vrstva je to, co symbolizuje století jednadvacáté.

Shora vidíme, že jde fakticky o dvě mostní konstrukce. Takové řešení přináší dvě výhody. Tou první je možnost zachovat při výstavbě průjezdnost. Druhou výhodou je to, že mezi mosty bude dvoumetrová mezera, která do údolí propustí sluneční paprsky a déšť. Nebude tam tedy charakteristická tma a sucho. Prostě vše lehké, vzdušné, ale přitom funkční.

Dopravní řešení
Nový most je navržen tak, aby bylo možné zachovat stávající dopravní režim. Tedy dva jízdní pruhy každým směrem.

Cílem bylo vytvořit most, který bude dobře vypadat a bude sloužit jak motoristům, tak pěším a cyklistům.

Na mostě vzniknou široké městské prostory s výhledy do okolní krajiny. Směrem do údolí mají být postavena schodiště, která nabídnou možnost využití prostoru pro volnočasové i kulturní aktivity. Samozřejmostí je zajištění bezbariérového propojení mezi oběma stranami předmostí a údolím.

Horkovod
Soustava teplovodů na Kladně má jedno úzké místo, a to pod Sítenským mostem. S architektem jsme se dohodli, že horkovod nepovede pod mostem a v rámci stavby si městská firma TEPO zajistí jeho posílení a přeložku pod zem.

Zabezpečení
Kvůli nešťastným událostem z minulých let jsme chtěli, aby byl nový most zabezpečen proti pádu i proti případným skokanům, ale aby takové zajištění nepůsobilo rušivě. Vznikl tak unikátní záchytný systém, který je připevněn pod mostní konstrukci a neruší výhled do okolní krajiny.

Cena
Ač se původní odhady pohybovaly kolem tří set milionů korun. Odhad ceny za demolici, stavbu nového mostu i návaznost na okolní krajinu je kolem 237 milionů.

Závěr
Díky navrženému řešení bude celá konstrukce působit vzdušným dojmem. Veškeré detaily jsou navrženy s ohledem na minimální nároky na údržbu. Důležité je nyní zajistit správnou koordinaci stavby s dalšími záměry na území města, aby nedošlo k dopravním komplikacím. Stavba měla být zahájena v roce 2022, bohužel tomu tak ale nebude.
„Konstrukčně a esteticky je návrh zdařilý a není důvod ho házet do koše. Věříme, že se s architektem Pleskotem domluvíme na dalším postupu a odladění současného návrhu,“ podotkl nový radní pro rozvoj Ondřej Rys (Volba pro Kladno), který by chtěl s realizací začít až v roce 2024.

Doplnění: 22. 11. se v médiích objevila informace, že nové vedení města (Volba pro Kladno, KSČM) nechává návrh přepracovat.

Petr Soudek: Hazard v Kladně – nikdy nekončící příběh

Téma hazardu rezonuje v kladenské politice už prakticky deset let.

Už roce 2014 přijalo zastupitelstvo, téměř napříč politickým spektrem, vyhlášku o nulové toleranci hazardu. Provozovatelé dostali dvouletou dobu na přizpůsobení se nové situaci a automaty měly skončit v roce 2016. Jediná strana, která od počátku novou vyhlášku odmítala, byla Volba pro Kladno. O pravých důvodech lze pouze spekulovat. O to víc překvapující byla nejen koalice, která vznikla po volbách v roce 2014, ale i názorové veletoče jejích menších členů, a to ANO2011 a KSČM. Obě menší strany totiž ať už aktivně či pasivně v průběhu předvolební kampaně zákaz hazardu podporovaly. Co v praxi znamená tzv. regulace hazardu v podání primátora Volfa bylo možné se přesvědčit v letech 2014-2018. Za dobu jeho vlády došlo k bezprecedentnímu nárůstu počtu automatů až na historické maximum. Více automatů v Kladně nikdy nebylo.

Přehled technických herních zařízení včetně sázkových her v kasinu

V roce 2018 po volbách vznikla koalice ODS, uskupení Kladeňáci, ANO2011 a SPD. Jedním z prvních počinů nově vzniklé koalice bylo přijetí nové vyhlášky o úplném zákazu hazardu. Vyhláška začala platit od 1. ledna 2019. Od tohoto data nastalo tříleté období, kdy mělo postupně vypršet všem automatům povolení k provozu. Po přijetí vyhlášky o nulové toleranci hazardu v roce 2018 došlo během necelých dvou let k poklesu o jednu třetinu. Do konce roku 2021 měla vypršet všechna povolení k provozu automatů a od ledna 2022 mělo být Kladno bez hazardu.

Počet povolení provozování povolených hazardních her, které by měly vypršet v roce 2021

To bychom ale nesměli žít v Kladně. V září 2020 se do vedení radnice vrátil Milan Volf se svou Volbou pro Kladno spolu s KSČM a dvěma přeběhlíky zvolenými za ANO2011. V jednom z prvních vystoupení pro média se staronový primátor Volf vyjádřil, že chce hazard v Kladně opět „regulovat“. Pikantní na tom je, že ti samí zastupitelé pan Chvojka a paní Melčová (zvolení za ANO2011) před dvěma lety hlasovali pro přijetí zákazu, a teď budou hlasovat pro zrušení. Tomu se říká Kocourkov. Nová rada jde na ruku provozovatelům heren a zjevně se rozhodla nevyužít příležitost hazard zcela vymýtit.

Proč je vlastně dobré zrušit herny a kasina?

Jedním z argumentů PRO herny bývá finanční přínos do rozpočtu města. Na základě dostupných údajů odborníci propočítali výši škod působenou hazardem nejméně na 26,5 miliard Kč ročně. To je podstatně více, než kolik činí daňový odvod z hazardu. I z tohoto hlediska je razantní celospolečenské omezení hazardu naprosto racionální.

Hazard a s ním často sousedící zastavárny také mění charakter celých městských částí. Podstatně klesá faktická cena nemovitostí v těsném sousedství hazardu. Málokdo chce bydlet vedle hazardní provozovny, být rušen opilými a zoufalými hráči a najít ráno vykradené auto. Rizika hazardu pro obec jsou enormní. Kromě kriminality (krádeže, zpronevěry, podvody, loupeže, vydírání) sem patří i bezdomovectví, další sociální problémy a horší kvalita života obyvatel. Kriminalita související s hazardem negativně působí na cestovní ruch a obchod. Navíc klesá kupní síla obyvatelstva. Tím trpí podnikatelé a obchodníci.

Na nejbližším zastupitelstvu hodlám vyhlášku zakazující hazard bránit. Pokud nebudu úspěšný pak mohu slíbit, že v případě návratu do vedení města, se zasadím o opětovný zákaz heren.

/pes/

Petr Soudek (Spojenci pro Kladno)

autor článku je kladenským zastupitelem

Publikováno
V rubrikách Politika

Kladenské Vánoce letos mile překvapí

Přípravy na advent vrcholí. Stromeček na náměstí Starosty Pavla již stojí a zámecká zahrada se pomalu halí do svátečního hávu. Letos se máme na co těšit a slova pana primátora znějí velmi slibně. 

„Snažíme se nějak vynahradit zrušené koncerty a máme jedno malé, ale o to působivější překvapení, kterým bychom chtěli Kladeňáky o vánočních svátcích potěšit. Nechci prozradit více, ale půjde o venkovní atrakci, kde budeme moci případně snadno korigovat počet návštěvníků povolených vládním opatřením. Nápad se mi opravdu hodně líbí a jestli se ho podaří zrealizovat podle našich představ, věřím, že Kladeňákům zpříjemní vánoční svátky a navodí krásnou atmosféru.“   (odpověď primátora na dotaz občanů co letos bude nového na vánoce ) 

Kladenský zámek je jednou z mála historických památek v našem městě na jehož podobě se podílel i světoznámý architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Přilehlá zámecká zahrada je oblíbeným místem relaxace a pohody, upravené trávníky vyzývají v létě ke spočinutí na piknikové dece a stromy poskytují příjemný stín. V zimě pak zahrada ožívá zejména v období adventu a ani letos tomu nebude jinak. 

Po úspěšné „Ježíškově cestě“ kterou loni navštívili tisíce kladeňáků se zahrada letos doslova rozzáří v celé své kráse. Ba co víc, překvapí nás důvtipným pojetím vánoční dekorace. Jak naznačují fotografie skutečně dechberoucí podívaná se nám naskytne až po setmění, kdy led žárovičky na stromech, zábradlích i na staročeském adventním žebřiňáku promění procházku zahradou v nezapomenutelný zážitek.  

Z celkového pojetí adventní výzdoby je patrné, že architekt se ctí a respektem vnímá odkaz barokních mistrů a citlivě propojuje odvážné barevné prvky s přírodními krásami zahrady.  Barevná symbolika sněhobílého šifonu a červených stuh nás vrací možná až ke kořenům křesťanských hodnot a připomíná ryzost ducha i prolitou krev Ježíše Krista. Světelné  řetězy jsou jasným poselstvím naděje a víry v této nelehké době.    

Nejen my kladeňáci, ale i návštěvníci  z jiných měst naši země, využijme tuto výjimečnou příležitost prožít něco dosud nepoznaného. Nechme se doslova vtáhnout do zahrady, kterou jinde na světě nenajdete. Vaše fotografie a videa na sociálních sítích ať umožní sdílet tyto vzácné okamžiky i těm, kdo nemohou zažít atmosféru Kladenských Vánoc na vlastní kůži. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Odvolávám, co jsem prosazovala. Prosazuji, co jsem odvolala.

Nejviditelnější zásluhou zastupitelky a členky dozorčí rady divadla Petry Melčové (zvolena za ANO2011) byla v uplynulých dvou letech výměna vedení divadla.

Paní Melčová začala prosazovat odvolání Jana Krafky z pozice jednatele divadla na jaře roku 2019. Krafka byl dle požadavku zastupitelky Melčové odvolán v létě 2019. Jeho místo zaujala Irena Žantovská.

Petra Melčová

O rok později zastupitelka Melčová přestupuje do druhého tábora. Ze zastupitelky se stává náměstkyně primátora, která svou původní nominantku Žantovskou odvolává a na její místo dosazuje Krafku, kterého před rokem navrhovala odvolat.

A to nejde jen o divadlo. Stejná situace se opakuje například s hernami na území města.

U paní Melčové o to pikantnější, že v minulém volebním období hlasovala s Milanem Volfem pro povolení heren, následně s Danem Jiránkem pro jejich zrušení. Nyní chce povolit to, co nedávno chtěla zakázat.

Dokud budou ve vedení města lidé, kteří mění názory podle roční doby, mají Kladeňáci jisté jen to, že jisté není nic.

/dj/

Publikováno
V rubrikách Politika

Jak svatí na orloji

Z výměny na radnici zůstala jen hořká pachuť. Většinu obyvatel radniční šarády nebaví.

Dvacet dva let, tedy od roku 1998, se na kladenské radnici střídá duo Dan Jiránek a Milan Volf. Po podzimním převratu, kdy Milan Volf s pomocí KSČM a dvou přeběhlíků usedl radnici potřetí, se interval střídání zmenšil na dva roky.

A jak to tak chodí, místo toho, aby se stavělo, začala nová radniční koalice bourat. Tedy rušit vše, co připravili ti před nimi.

Ruší se rekonstrukce autobusového nádraží, plánovaná na jaro 2021. Přestalo se mluvit o investicích do revitalizace sídlišť. Usnuly přípravy na rekonstrukci páteřních komunikací přes Kladno, Dubí i Švermov.

Rozdělané projekty postupně dobíhají, ale co se bude dít poté, je ve hvězdách. Nové vedení se soustředí zejména na personální otázky.

Na radnici proběhla čistka, jaká nemá na Kladně obdoby, a veškeré síly se soustředí na opětovné povolení heren. Nyní se nově příchozí budou několik měsíců takzvaně rozkoukávat. Do toho začíná vstupovat počínající ekonomická krize. A tak je dost dobře možné, že než se rozkoukají, budou další volby.

Dan Jiránek se dalšího volebního klání nezúčastní. „Byl jsem primátorem města dvanáct let. V dalších volbách již nebudu na post primátora kandidovat,“ uvedl bývalý primátor Dan Jiránek a se smíchem dodává, že moudřejší ustoupí.

Primátoři města Kladna od roku 2000
1998 - 2004 Milan Volf
2004 - 2014 Dan Jiránek
2014 - 2018 Milan Volf
2018 - 2020 Dan Jiránek
2020 – xxx Milan Volf
Publikováno
V rubrikách Politika

Novou středočeskou hejtmankou se stala Petra Pecková

Středočeský kraj má novou hejtmanku. Po čtyřletém období ve funkci, kterou zastávala Jaroslava Pokorná Jermanová (50), ji nahradila Petra Pecková (45) z hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

„Nová éra vašeho kraje. Otevřeného a vstřícného, dobře hospodařícího,“ znělo vyjádření na oficiálním Twitteru Středočeského kraje po jejím zvolení.

Pecková se představila se jako čerstvě 45letá žena, která je „čerstvě a přátelsky“ rozvedená, má dvě skvělé děti, 16letou dceru a 11letého syna, a je starostkou Mnichovic. Právě ze zkušeností z práce v komunální politice chce čerpat na své nové pozici, ale také míní uplatnit zkušenosti z privátní firmy i ze soukromého podnikání.

Po svém zvolení předala kytici své předchůdkyni Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO), jíž poděkovala za práci odvedenou pro kraj v období 2016 – 2020, a popřála, aby se jí dařilo v dalším životě. Za největší výzvu pro svou nejbližší práci v čele kraje považuje zvládnutí úkolu vypořádat se s koronavirovou krizí a jejími dopady. „Budeme se potýkat s nedostatkem finančních prostředků,“ upozornila mimo jiné.

Opřít se Pecková může o drtivou převahu 50 hlasů v 65členném zastupitelstvu kraje – a právě 50 hlasů také dostala; 11 zastupitelů z řad ANO se hlasování zdrželo. Shodně dopadla i hlasování o náměstcích hejtmanky a radních.

Podle textu koaliční smlouvy, kterou ještě před zahájením jednání podepsali zastupitelé z koalice, mají STAN a ODS v radě po čtyřech postech, Piráti dvě místa a Spojenci jedno.

Uvolněných členů zastupitelstva – tedy pracujících pro kraj v rámci hlavního zaměstnání – bude 17; z toho je 10 členů rady kraje. Jedenáctý, statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka z ODS, bude pracovat jako neuvolněný.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Vojtěch Munzar: Zrušení daně z nabytí nemovitostí je veliký úspěch, který pomůže všem, kteří si pořizují vlastní bydlení

Mám velikou radost, že se nám konečně podařilo zrušit daň z nabytí nemovitosti. Zároveň Sněmovna odsouhlasila můj návrh, aby byly zachovány daňové odpočty úroků z hypoték.

Problematika bydlení a celková situace na trhu s nemovitostmi je stále aktuální otázkou. Kvůli přetrvávajícímu růstu cen nemovitostí, zejména v Praze, ale také u nás ve středních Čechách a větších městech České republiky, se vlastnické bydlení stále více vzdaluje střední třídě a mladým lidem. Přitom bydlet ve svém je snem mnoha lidí, kteří se chtějí postavit na vlastní nohy a zajistit bydlení sobě i svým potomkům. Zároveň je vlastnické bydlení určitou životní jistotou a formou majetkového zabezpečení. Tuto občanskou odpovědnost by tak měl stát podporovat a ne ji trestat zbytečnou administrativou či zdaněním. Čím více lidí bude vlastnit své domovy, tím lépe.

Ing. Vojtěch Munzar
poslanec za ODS
Ing. Vojtěch Munzar
poslanec za ODS

Jednou z těchto zcela zbytečných daní byla i daň z nabytí nemovitosti. Byla to zcela absurdní, nelogická a nespravedlivá daň, která pořízení vlastního bydlení prodražovala o 4 % z jeho ceny (např. z bytu v hodnotě 3 milionů byla daň z nabytí nemovitosti 120 tisíc korun). Jsem proto rád, že se nám letos konečně podařilo tuto daň zrušit. Navíc se podařilo se zrušením zachovat daňové odpočty úroků z hypoték, takže lidé mohou konečně využít tyto statisíce daleko lépe, než je jen poslat do státní kasy.

To byly také důvody, proč jsem o zrušení daně z nabytí nemovitosti usiloval už od začátku mého volebního období. Byl to jeden z hlavních bodů, se kterými jsem před třemi lety kandidoval do Sněmovny. Cesta k jejímu zrušení ale nebyla jednoduchá, protože již od začátku odmítaly zrušení daně vládní strany a skeptičtí byli i Piráti.

Poprvé se o zrušení daně hlasovalo v tomto volebním období na začátku roku 2018 a poté ještě několikrát. Postupně se však k této myšlence díky trpělivému vysvětlování a argumentování přidávali i další, až nakonec se zrušením přišla sama vláda.
Stejně jako u většiny věcí to mělo ale háček. Podmínkou zrušení daně bylo zrušení daňových odpočtů úroků z hypoték. Místo jednorázového zdanění tak chtěla vláda daň jen rozložit v čase a vyměnit jedno zdanění za jiné.

Daň z nabytí z nemovitosti by tak lidé, kteří pořizují byt či dům na hypotéku, stejně zaplatili, jen v jiné podobě. Naštěstí se mi ale podařilo prosadit, že budou tyto odpočty úroků zachovány, a to do výše 150 tisíc korun za rok. To je zcela dostatečná částka při pořízení jakéhokoliv normálního bytu či domu.

Celý tento dlouhý příběh naplnil starou moudrost, že trpělivost růže přináší a člověk se nemá vzdávat po prvním neúspěchu. Jak zrušení daně, tak zachování úroků pomohou všem, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení. Je to alespoň jedna z mála dobrých zpráv v tomto nelehkém období a velmi mě to těší.

Ing. Vojtěch Munzar
poslanec za ODS

Publikováno
V rubrikách Politika

Hokejová hala se dočká nové střechy v létě 2021

I přes výměnu na radnici pokračuje rekonstrukce střechy zimního stadionu. Byť s drobným zpožděním, zakázku na opravu střechy zimního stadionu přidělila rada města firmě Subterra.

Přestavba vychází z projektu, který získal stavební povolení v roce 2013. V roce 2019 byl projekt v rámci stavebního povolení aktualizován a rozčleněn na etapy. Byla doplněna retenční nádrž a financování pomocí dotací.
Odhadovaná cena rekonstrukce činila v roce 2019 150 milionů korun. Vysoutěžená cena první etapy rekonstrukce bude 205 milionů korun. O prázdninách 2020 byl projekt připraven k realizaci.

Vizualizace budoucí podoby kladenského zimního stadionu
Vizualizace budoucí podoby kladenského zimního stadionu

Celkové náklady na přestavbu stadionu by se měly podle radnice pohybovat okolo půl miliardy až šesti set milionů korun. V první etapě dojde k výměně střechy a opláštění budovy, s čímž také souvisí zateplení a izolace haly, která by měla snížit provozní náklady.

V minulých týdnech Rada města Kladna schválila záměr rozšíření první etapy o přístavbu nového patra pro novináře. Ti by se měli přesunout do boxů, které vzniknou nad severní tribunou. Spolu s neodkladnou prvotní investicí by se tak okamžitého zlepšení mohla dočkat i část zázemí. Další opravy by pak měly být rozfázovány v několika etapách.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Prestižní soutěžní přehlídka Stavba roku 2020 zná své vítěze. Jedním z nich je i Veolia Smart Control Tower v Kladně

Veolia Smart Control Tower v Kladně získala titul Stavba roku. „V případě objektu bývalé vodárny Kladno ze třicátých let minulého století cenu udělujeme za zvládnutou konverzi starého, nepotřebného objektu. Bývalá vodárenská věž poskytla prostor pro umístění vodárenského dispečinku a ostatních kontrolních prvků celé krajské vodárenské sítě,“ uvedla porota.

VSCT Veolia Smart Control Tower-Kladno
VSCT Veolia Smart Control Tower-Kladno (veolia.cz)

„I když Kladeňáci věž znají, málokdo ví o tom, že se jedná o unikátní stavbu, která ve své siluetě ztělesňuje pozdní funkcionalismus třicátých let. Jsem rád, že se díky nápadu, který jsme přinesli před více než deseti lety, podařilo stavbu zachránit a najít pro ni smysluplné využití,“ uvedl Radek Větrovec (ODS), předseda představenstva VKM.


VSCT Veolia Smart Control Tower-Kladno
Publikováno
V rubrikách Aktuality

Probíhá oprava podjezdu ve Vodárenské ulici

Doprava je pro osobní vozidla jednosměrná, řízena světelnou signalizací. Směrem od Prahy do centra projedete, jak jste zvyklí. Objízdná trasa je vedena přes ulici Americkou a Unhošťskou. Průjezd pro autobusy je zachován.

V rámci první etapy budou opraveny opěrné zdi v podjezdu a zábradlí spolu s chodníkem směrem k Václavskému náměstí. Realizace druhé etapy, při které bude vyměněna lávka k 7/8 ZŠ, byla naplánována na první polovinu roku 2021. Demolice staré lávky a její náhrada novou proběhnou během jednoho víkendu.

Publikováno
V rubrikách Doprava