Vedení města dalo ubytovnám zelenou

Radní Volby pro Kladno, KSČM a dva přeběhlíci z ANO umožnili vznik ubytoven v rizikových lokalitách. Stalo se tak v tichosti v době nouzového stavu bez jakékoliv diskuze s veřejností.

Na konci listopadu roku 2019 zavedlo tehdejší vedení města opatření obecné povahy číslo 2. Laicky řečeno šlo o stavební uzávěru na ubytovny v rizikových lokalitách. Dva roky počet ubytoven na území města setrvale klesal.

Bývalá ubytovna Vorlíček

Ani ne dva měsíce od nástupu Volby pro Kladno, KSČM a dvou přeběhlíků zvolených za ANO na radnici se na stránkách města objevila následující informace: Rada města se po projednání žádosti jednohlasně shodla, že je třeba toto opatření okamžitě zrušit. Důvodem jsou dle vedení města nutné opravy na uvedených objektech.

„Opravovat dům jsme nikomu nebránili, nechtěli jsme jen, aby v rizikových objektech, jako je například bývalá ubytovna Vorlíček, mohla opět vzniknout ubytovna,“ namítá zastupitel za ODS Lukáš Hanes.

Podle primátora je vše v pořádku
„Stavební uzávěra, která nedovoluje na Kladně výstavbu ubytoven, je spolu s opatřením obecné povahy o zamezení doplatku na bydlení ve spojení s nástroji stavebního úřadu dostačující pojistkou. Další uzávěra, ve které si bývalé vedení města z nejasných důvodů vybralo jen několik nemovitostí a jejich majitelům s nimi v mezích zákona zamezovalo nakládat, byla skutečně diskriminační a byla jen otázka času, kdy na město podá některý z majitelů žalobu,“ uvedl primátor města Milan Volf.

Bývalé vedení plánovalo rušit další ubytovny
„Vybrali jsme místa, kde ubytovny v minulosti byly nebo kde vznik nové hrozil. Měli jsme dvě uzávěry. Jednu na stavbu nových objektů, která stále platí, a druhou, která znemožňovala povolit provoz ubytovny v domě, který již stojí. Tu druhou vedení města zrušilo a tím bohužel opět dalo zelenou obchodu s chudobou na Kladně,“ uvedl Lukáš Hanes a dodává: „Bývalí provozovatelé ubytoven u mě byli za zrušení uvedeného opatření lobbovat několikrát a – nadneseně řečeno – nikdy nešlo o příjemný rozhovor, nicméně vždy odešli s nepořízenou. Naopak podařilo se zrušit třeba ubytovnu v Americké, výhledově měl být ukončen provoz ubytoven u ulice Generála Klapálka, u Tesca, ve dvou objektech v Dubí a ve Švermově.“

Vývoj počtu státem vyplácených doplatků na bydlení na Kladně

Dle primátora Volfa bylo opatření zabraňující vzniku ubytovny ve stávajícím objektu protiústavní. „Ze zákonného hlediska jsou obdobná opatření jednoznačně protiústavní. Vybraným vlastníkům systematicky způsobovala značnou majetkovou újmu. U soudu by obdobné praktiky neměly šanci na úspěch,“ upozornil Volf.

Bývalá ubytovna Americká

V argumentaci se tak primátor Volf shoduje s majitelem jednoho z dotčených objektů.

Jaká je stávající situace s ubytovnami na Kladně?
Šance, že ve městě vyroste nový objekt ubytovny, je relativně nízká, naopak šance na to, že bude stávající objekt na ubytovnu přestavěn, je stále vysoká. Opatření, které zůstává v platnosti, je tedy spíše symbolické.

Pokud ve městě v minulých letech vznikaly ubytovny, stávalo se tak ve stávajících objektech. Majitel objektu jeho vnitřní uspořádání rozčlenil tak, aby odpovídalo všem požadavkům odboru výstavby, a díky tomu získal povolení. Další úpravy vznikaly mnohdy již uvnitř objektu bez povolení.
Cílem obchodníků s chudobou bylo zajistit kapacitu pro co největší počet osob, přičemž pokud následně proběhla v objektu kontrola, měli „zákazníci“ povinnost tvrdit, že jsou na návštěvě u známých. Šance úřadu kontrolovat, zda reálný stav ubytovaných odpovídá požadavkům, je v podstatě nulová.

Radnice mlčí a mlží
Ohledně zrušení kontroverzní stavební uzávěry na ubytovny jsme se pokoušeli kontaktovat vedení města, tiskový odbor i odbor výstavby. Nikdo z uvedených nám na naše otázky nedokázal odpovědět.

Jediným oficiálním zdrojem informací pro většinu Kladeňáků je tedy jeden článek na webu města, který vznikl až poté, co na celou kauzu upozornila opozice.

Faktem je, že na oficiálních kanálech města byly prokazatelně nepravdivé informace o průběhu hlasování. Názor primátora o neústavnosti není podložený rozhodnutím soudu.

Jak proběhlo hlasování ohledně zrušení stavební uzávěry na ubytovny?

/red/

Barbora Nováková: Kladenské lidové Vánoce

Letošní Vánoce budou oproti předešlým létům trochu jiné, jelikož je chtě – nechtě ovlivní probíhající koronavirová krize… Bohužel si nebudeme moci projít vánoční trhy a dát si svařák, podívat se na náměstí na rozsvícení stromečku, nebo si zajít na oblíbené adventní prohlídky hradů a zámků. Proto jsem si pro Vás připravila povídání o starých lidových zvycích na Kladensku. Pojďte společně se mnou zavzpomínat na Vánoce našich babiček a dědečků a třeba se jimi inspirujete a dáte tak nový život starým tradicím.

Vánoční pohlednice, nedatována, asi 20. léta 20. stol.
pohlednici poskytla pro kladnominule.cz Jaroslava Livancová

Na úvod je nutné říci, že Kladensko bývalo velmi chudou dělnickou oblastí a Vánoce tu byly velmi skromné… Kraj kolem Kladna je také specifický tím, že už po roce 1900 se místní obyvatelé silně odkláněli od křesťanské katolické víry a příliš svátků nedodržovali. Vánoce ale přesto drželi, hlavně kvůli dětem… Mnoho zvyků máme do Kladna také přenesených od dělníků přicházejících za prací, nejčastěji z Příbramska a Hořovicka.

Mezi nejtypičtější zvyky, které Kladeňáci praktikovali, patří krájení jablíček. Je to starobylá tradice, která přetrvává už od středověku. Jablka se na podzim sklízela a skladovala jako zásoba na krušnou zimu. To nejkrásnější a nejšťavnatější jablíčko se pak na Štědrý večer podélně rozkrojilo. Pokud jadérka uprostřed připomínala hvězdičku, značilo to zdraví a štěstí. Pokud připomínalo symbol křížku, předpovídalo to nemoc a nepříjemnosti.

K nejstarším českým vánočním tradicím patří také pečení vánočky. Její předchůdkyně calta, vlastně nepletená vánočka, se na Vánoce pekla už ve 14. století. O dvě století později už měla tvar, který známe dnes a ten má symbolizovat děťátko zavinuté v peřince. Vánočka se podávala až v závěru štědrovečerní večeře a podělila se o ni celá rodina. Často z ní dostal krajíček i dobytek a jiná domácí zvířata, pokud je rodina měla.

Co se týká štědrovečerní tabule, tak má Kladno jedno své velké specifikum. Nejedly se tu ryby. Důvod není ale nijak záhadný, zkrátka široko daleko není žádná řeka, ani rybníků tu moc nebylo, a tak v našem kraji prostě ryby nebyly… Dovézt si kapra bylo velice nákladné a málokdo z Kladeňáků si to mohl dovolit. Proto se většina místních spokojila často jen s houbovým kubou, protože hub bylo kolem Kladna naopak plno.

Můj bývalý učitel, rozený Kladeňák, pan docent Miloš Sládek mi vyprávěl příběh, jak se kdysi dávno jeden z jeho předků vydal takto pro vánočního kapra až do jižních Čech, ale měl samozřejmě velké obavy, aby kapra přivezl čerstvého domů. Tamní sádci mu poradili, aby kaprovi dal do huby žemli namočenou v rumu, že pak kapr vydrží celou cestu a nelekne. A skutečně, když pán přijel domů, dal kapra do vody, on se chvíli vzpamatovával a za chvíli už vesele plaval! (Poznámka: Takto se již ryby nesmí převážet.)

Na Štědrý večer se na Kladně také vařila tzv. kyselka. To bývala polévka z brambor a octa.

Už od středověku se lidé na Vánoce obdarovávali nejrůznějšími dárky, které měly symbolizovat ochranu druhých i sebe sama před chudobou. Nejčastěji si lidé dávali dárky vonné, nebo třeba různé kusy oblečení.

Tradičně celý advent provázela nejrůznější koledování, která pochopitelně vrcholila Štědrým večerem. Na Kladensku v koledování panovala úžasná solidarita, protože se často koledovalo třeba pro učitele, nebo pro chudší spolužáky. Věřím, že tato krásná solidarita v nás přetrvává dodnes a probouzí se v nás nejsilněji právě v těchto krušných časech, kterými nyní procházíme…

Závěrem Vám přeji, abyste si letos užili krásné rodinné Vánoce a do nového roku jenom to nejlepší.

Barbora Nováková

Památková péče města Kladna

Autorka textu provozuje stránky Hradologie který se zaměřuje na hrady posledních Přemyslovců v Čechách

Pohlednice: Kladnominule.cz

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Politické přeběhlictví je pro Kladno nová zkušenost

Petra Melčová a Jiří Chvojka jsou prvními politickými přeběhlíky v historii Kladna.

Dramatická hlasování, při nichž rozhoduje o osudu vlád jediný hlas, nejsou v české vysoké politice ničím výjimečným. Pro Kladno je ale takzvané přeběhlictví nová zkušenost.

Petra Melčová a Jiří Chvojka v popředí
Petra Melčová a Jiří Chvojka v popředí (zdroj: facebook ANO, tohle je Kladno)

O korupci spojené s politickými přestupy se začalo hovořit v souvislosti s hlasováním ve sněmovně, kdy se v médiích rozhořela aféra Kořistka. Do té doby měnili politici stranická trička ofi ciálně kvůli nesouhlasu s postupem strany. Kořistka oznámil, že se jej pokusil uplatit Marek Dalík spolu s lobbistou Janem Večerkem. Nabídli mu prý deset milionů korun a místo velvyslance v Bulharsku za to, že nepodpoří nově sestavenou vládu Stanislava Grosse. Kořistka nabídku odmítl a vše nahlásil policii.

Pro Kladno je politické přeběhlictví nový fenomén

14. září 2020 došlo poprvé v porevoluční historii k výměně na radnici uprostřed volebního období. Jiří Chvojka a Petra Melčová, oba původně zvoleni za ANO2011, bez udání důvodu, aniž by vypověděli koaliční smlouvu, hlasovali spolu s KSČM pro změnu primátora. Primátorem se díky tomu stal potřetí Milan Volf. Z obou přeběhlíků se stali náměstci.

Oba náhlou změnu názoru odůvodňují potřebou prosazovat program hnutí ANO, za které kandidovali.

Hnutí ANO ale kvůli převratu ztratilo místo v radě města a kontrolu nad strategicky důležitým odborem fi nancí. O několik dní později došlo i k odvolání všech členů ANO2011 z orgánů městských společností. Paradoxně tak učinili lidé, kteří hnutí vděčí za své posty.

Nakonec padlo i další tabu. Ve dvou dozorčích radách nově zasedá syn náměstka Chvojky.

/sek/

Publikováno
V rubrikách Politika

Cena výzdoby v zámecké zahradě

Vzhledem k tomu, že se ve facebookové diskusi objevily nepravdivé informace o ceně výzdoby zámecké zahrady, zveřejňujeme smlouvu, ze které je zřejmé, že výzdoba nestála 1,8 milionu ale pouze 549 tisíc korun. 1,8 milionu je cena vánočního osvětlení které si město objednalo. Jde tedy o dvě odlišné položky.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Lukáš Hanes: Nová podoba Sítenského mostu

default

Setkání, na kterém měl návrh prezentovat architekt Pleskot, nové vedení města zrušilo, stejně tak byla zrušena výstava, která měla být v údolí umístěna a znázorňovat historii, současnost i budoucí podobu mostu.
Takto si můžete prohlédnout návrh nové podoby Sítenského mostu a jeho okolí prohlédnout alespoň v tištěné podobě. Dle vyjádření nového vedení je možné, že návrh ještě dozná určitých změn.

Historie
Sítenský most přemosťuje údolí od roku 1966. Spojuje staré Kladno a sídliště Sítná a Kročehlavy, přičemž jeho role je v současném dopravním systému nezastupitelná. Železobetonová konstrukce je téměř za hranicí životnosti. Na konci roku 2018 statik rozhodl, že most by měl být do pěti let nahrazen konstrukcí novou.

Most prošel v roce 2019 nejnutnější opravou, kdy bylo vyčištěno odvodnění, byla snížena maximální tonáž pro vozidla na mostě a začalo se pracovat na novém. Tým složený z architektů, statika a dopravních inženýrů připravil zadání, podle kterého architekt Pleskot připravil návrh nové podoby mostu.
Zadání bylo nastaveno tak, aby architekt, kterého jsme vybrali, dostal co možná největší tvůrčí volnost. Cílem bylo zajistit hezkou stavbu, která nebude náročná na údržbu a vydrží více než sto let.

Architektura mostu, koncepce přemostění
řemostění údolí jedním obloukem, jedním konstrukčním krokem, bylo vždy ideálem. Nejinak je tomu i dnes. Čistě betonové řešení by ale obloukovou konstrukci v relativně mělkém údolí neumožnilo, proto bylo zvoleno řešení, které kombinuje beton a ocel. Vznikl tak most pro Kladno – město oceli.

Konstrukční řešení
Spojení výhod ocele a betonu tímto způsobem není v našich končinách obvyklé. Nicméně není technicky nemožné ani neúměrně nezvyšuje cenu výsledné stavby. Díky unikátnímu konstrukčnímu řešení bude možné z údolí odstranit nosnou konstrukci a celé ho takzvaně otevřít. Konstrukce je tvořena ze tří částí.

Ve spodní části je nosný ocelový oblouk. Možná symbolicky odkazující k začátku hutnictví na Kladně, tedy k devatenáctému století, kdy byla ocel pro mostní konstrukce hlavním konstrukčním prvkem.

V horní části je tenká monolitická betonová deska. Beton byl přitom materiál, který se stal symbolem století dvacátého, tedy doby, kdy Kladno zažilo svůj největší rozvoj.

Obojí je spřaženo subtilními táhly, jejichž správná konfigurace je klíčem k vyladění statiky celé konstrukce. Síly v táhlech budou při stavbě měřeny tenzometry, přičemž je nutné ladit všechny síly současně. Dosáhnout ideální konfigurace táhel je možné jen díky moderní technice. Prostřední vrstva je to, co symbolizuje století jednadvacáté.

Shora vidíme, že jde fakticky o dvě mostní konstrukce. Takové řešení přináší dvě výhody. Tou první je možnost zachovat při výstavbě průjezdnost. Druhou výhodou je to, že mezi mosty bude dvoumetrová mezera, která do údolí propustí sluneční paprsky a déšť. Nebude tam tedy charakteristická tma a sucho. Prostě vše lehké, vzdušné, ale přitom funkční.

Dopravní řešení
Nový most je navržen tak, aby bylo možné zachovat stávající dopravní režim. Tedy dva jízdní pruhy každým směrem.

Cílem bylo vytvořit most, který bude dobře vypadat a bude sloužit jak motoristům, tak pěším a cyklistům.

Na mostě vzniknou široké městské prostory s výhledy do okolní krajiny. Směrem do údolí mají být postavena schodiště, která nabídnou možnost využití prostoru pro volnočasové i kulturní aktivity. Samozřejmostí je zajištění bezbariérového propojení mezi oběma stranami předmostí a údolím.

Horkovod
Soustava teplovodů na Kladně má jedno úzké místo, a to pod Sítenským mostem. S architektem jsme se dohodli, že horkovod nepovede pod mostem a v rámci stavby si městská firma TEPO zajistí jeho posílení a přeložku pod zem.

Zabezpečení
Kvůli nešťastným událostem z minulých let jsme chtěli, aby byl nový most zabezpečen proti pádu i proti případným skokanům, ale aby takové zajištění nepůsobilo rušivě. Vznikl tak unikátní záchytný systém, který je připevněn pod mostní konstrukci a neruší výhled do okolní krajiny.

Cena
Ač se původní odhady pohybovaly kolem tří set milionů korun. Odhad ceny za demolici, stavbu nového mostu i návaznost na okolní krajinu je kolem 237 milionů.

Závěr
Díky navrženému řešení bude celá konstrukce působit vzdušným dojmem. Veškeré detaily jsou navrženy s ohledem na minimální nároky na údržbu. Důležité je nyní zajistit správnou koordinaci stavby s dalšími záměry na území města, aby nedošlo k dopravním komplikacím. Stavba měla být zahájena v roce 2022, bohužel tomu tak ale nebude.
„Konstrukčně a esteticky je návrh zdařilý a není důvod ho házet do koše. Věříme, že se s architektem Pleskotem domluvíme na dalším postupu a odladění současného návrhu,“ podotkl nový radní pro rozvoj Ondřej Rys (Volba pro Kladno), který by chtěl s realizací začít až v roce 2024.

Doplnění: 22. 11. se v médiích objevila informace, že nové vedení města (Volba pro Kladno, KSČM) nechává návrh přepracovat.

Petr Soudek: Hazard v Kladně – nikdy nekončící příběh

Téma hazardu rezonuje v kladenské politice už prakticky deset let.

Už roce 2014 přijalo zastupitelstvo, téměř napříč politickým spektrem, vyhlášku o nulové toleranci hazardu. Provozovatelé dostali dvouletou dobu na přizpůsobení se nové situaci a automaty měly skončit v roce 2016. Jediná strana, která od počátku novou vyhlášku odmítala, byla Volba pro Kladno. O pravých důvodech lze pouze spekulovat. O to víc překvapující byla nejen koalice, která vznikla po volbách v roce 2014, ale i názorové veletoče jejích menších členů, a to ANO2011 a KSČM. Obě menší strany totiž ať už aktivně či pasivně v průběhu předvolební kampaně zákaz hazardu podporovaly. Co v praxi znamená tzv. regulace hazardu v podání primátora Volfa bylo možné se přesvědčit v letech 2014-2018. Za dobu jeho vlády došlo k bezprecedentnímu nárůstu počtu automatů až na historické maximum. Více automatů v Kladně nikdy nebylo.

Přehled technických herních zařízení včetně sázkových her v kasinu

V roce 2018 po volbách vznikla koalice ODS, uskupení Kladeňáci, ANO2011 a SPD. Jedním z prvních počinů nově vzniklé koalice bylo přijetí nové vyhlášky o úplném zákazu hazardu. Vyhláška začala platit od 1. ledna 2019. Od tohoto data nastalo tříleté období, kdy mělo postupně vypršet všem automatům povolení k provozu. Po přijetí vyhlášky o nulové toleranci hazardu v roce 2018 došlo během necelých dvou let k poklesu o jednu třetinu. Do konce roku 2021 měla vypršet všechna povolení k provozu automatů a od ledna 2022 mělo být Kladno bez hazardu.

Počet povolení provozování povolených hazardních her, které by měly vypršet v roce 2021

To bychom ale nesměli žít v Kladně. V září 2020 se do vedení radnice vrátil Milan Volf se svou Volbou pro Kladno spolu s KSČM a dvěma přeběhlíky zvolenými za ANO2011. V jednom z prvních vystoupení pro média se staronový primátor Volf vyjádřil, že chce hazard v Kladně opět „regulovat“. Pikantní na tom je, že ti samí zastupitelé pan Chvojka a paní Melčová (zvolení za ANO2011) před dvěma lety hlasovali pro přijetí zákazu, a teď budou hlasovat pro zrušení. Tomu se říká Kocourkov. Nová rada jde na ruku provozovatelům heren a zjevně se rozhodla nevyužít příležitost hazard zcela vymýtit.

Proč je vlastně dobré zrušit herny a kasina?

Jedním z argumentů PRO herny bývá finanční přínos do rozpočtu města. Na základě dostupných údajů odborníci propočítali výši škod působenou hazardem nejméně na 26,5 miliard Kč ročně. To je podstatně více, než kolik činí daňový odvod z hazardu. I z tohoto hlediska je razantní celospolečenské omezení hazardu naprosto racionální.

Hazard a s ním často sousedící zastavárny také mění charakter celých městských částí. Podstatně klesá faktická cena nemovitostí v těsném sousedství hazardu. Málokdo chce bydlet vedle hazardní provozovny, být rušen opilými a zoufalými hráči a najít ráno vykradené auto. Rizika hazardu pro obec jsou enormní. Kromě kriminality (krádeže, zpronevěry, podvody, loupeže, vydírání) sem patří i bezdomovectví, další sociální problémy a horší kvalita života obyvatel. Kriminalita související s hazardem negativně působí na cestovní ruch a obchod. Navíc klesá kupní síla obyvatelstva. Tím trpí podnikatelé a obchodníci.

Na nejbližším zastupitelstvu hodlám vyhlášku zakazující hazard bránit. Pokud nebudu úspěšný pak mohu slíbit, že v případě návratu do vedení města, se zasadím o opětovný zákaz heren.

/pes/

Petr Soudek (Spojenci pro Kladno)

autor článku je kladenským zastupitelem

Publikováno
V rubrikách Politika

Kladenské Vánoce letos mile překvapí

Přípravy na advent vrcholí. Stromeček na náměstí Starosty Pavla již stojí a zámecká zahrada se pomalu halí do svátečního hávu. Letos se máme na co těšit a slova pana primátora znějí velmi slibně. 

„Snažíme se nějak vynahradit zrušené koncerty a máme jedno malé, ale o to působivější překvapení, kterým bychom chtěli Kladeňáky o vánočních svátcích potěšit. Nechci prozradit více, ale půjde o venkovní atrakci, kde budeme moci případně snadno korigovat počet návštěvníků povolených vládním opatřením. Nápad se mi opravdu hodně líbí a jestli se ho podaří zrealizovat podle našich představ, věřím, že Kladeňákům zpříjemní vánoční svátky a navodí krásnou atmosféru.“   (odpověď primátora na dotaz občanů co letos bude nového na vánoce ) 

Kladenský zámek je jednou z mála historických památek v našem městě na jehož podobě se podílel i světoznámý architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Přilehlá zámecká zahrada je oblíbeným místem relaxace a pohody, upravené trávníky vyzývají v létě ke spočinutí na piknikové dece a stromy poskytují příjemný stín. V zimě pak zahrada ožívá zejména v období adventu a ani letos tomu nebude jinak. 

Po úspěšné „Ježíškově cestě“ kterou loni navštívili tisíce kladeňáků se zahrada letos doslova rozzáří v celé své kráse. Ba co víc, překvapí nás důvtipným pojetím vánoční dekorace. Jak naznačují fotografie skutečně dechberoucí podívaná se nám naskytne až po setmění, kdy led žárovičky na stromech, zábradlích i na staročeském adventním žebřiňáku promění procházku zahradou v nezapomenutelný zážitek.  

Z celkového pojetí adventní výzdoby je patrné, že architekt se ctí a respektem vnímá odkaz barokních mistrů a citlivě propojuje odvážné barevné prvky s přírodními krásami zahrady.  Barevná symbolika sněhobílého šifonu a červených stuh nás vrací možná až ke kořenům křesťanských hodnot a připomíná ryzost ducha i prolitou krev Ježíše Krista. Světelné  řetězy jsou jasným poselstvím naděje a víry v této nelehké době.    

Nejen my kladeňáci, ale i návštěvníci  z jiných měst naši země, využijme tuto výjimečnou příležitost prožít něco dosud nepoznaného. Nechme se doslova vtáhnout do zahrady, kterou jinde na světě nenajdete. Vaše fotografie a videa na sociálních sítích ať umožní sdílet tyto vzácné okamžiky i těm, kdo nemohou zažít atmosféru Kladenských Vánoc na vlastní kůži. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Odvolávám, co jsem prosazovala. Prosazuji, co jsem odvolala.

Nejviditelnější zásluhou zastupitelky a členky dozorčí rady divadla Petry Melčové (zvolena za ANO2011) byla v uplynulých dvou letech výměna vedení divadla.

Paní Melčová začala prosazovat odvolání Jana Krafky z pozice jednatele divadla na jaře roku 2019. Krafka byl dle požadavku zastupitelky Melčové odvolán v létě 2019. Jeho místo zaujala Irena Žantovská.

Petra Melčová

O rok později zastupitelka Melčová přestupuje do druhého tábora. Ze zastupitelky se stává náměstkyně primátora, která svou původní nominantku Žantovskou odvolává a na její místo dosazuje Krafku, kterého před rokem navrhovala odvolat.

A to nejde jen o divadlo. Stejná situace se opakuje například s hernami na území města.

U paní Melčové o to pikantnější, že v minulém volebním období hlasovala s Milanem Volfem pro povolení heren, následně s Danem Jiránkem pro jejich zrušení. Nyní chce povolit to, co nedávno chtěla zakázat.

Dokud budou ve vedení města lidé, kteří mění názory podle roční doby, mají Kladeňáci jisté jen to, že jisté není nic.

/dj/

Publikováno
V rubrikách Politika

Jak svatí na orloji

Z výměny na radnici zůstala jen hořká pachuť. Většinu obyvatel radniční šarády nebaví.

Dvacet dva let, tedy od roku 1998, se na kladenské radnici střídá duo Dan Jiránek a Milan Volf. Po podzimním převratu, kdy Milan Volf s pomocí KSČM a dvou přeběhlíků usedl radnici potřetí, se interval střídání zmenšil na dva roky.

A jak to tak chodí, místo toho, aby se stavělo, začala nová radniční koalice bourat. Tedy rušit vše, co připravili ti před nimi.

Ruší se rekonstrukce autobusového nádraží, plánovaná na jaro 2021. Přestalo se mluvit o investicích do revitalizace sídlišť. Usnuly přípravy na rekonstrukci páteřních komunikací přes Kladno, Dubí i Švermov.

Rozdělané projekty postupně dobíhají, ale co se bude dít poté, je ve hvězdách. Nové vedení se soustředí zejména na personální otázky.

Na radnici proběhla čistka, jaká nemá na Kladně obdoby, a veškeré síly se soustředí na opětovné povolení heren. Nyní se nově příchozí budou několik měsíců takzvaně rozkoukávat. Do toho začíná vstupovat počínající ekonomická krize. A tak je dost dobře možné, že než se rozkoukají, budou další volby.

Dan Jiránek se dalšího volebního klání nezúčastní. „Byl jsem primátorem města dvanáct let. V dalších volbách již nebudu na post primátora kandidovat,“ uvedl bývalý primátor Dan Jiránek a se smíchem dodává, že moudřejší ustoupí.

Primátoři města Kladna od roku 2000
1998 - 2004 Milan Volf
2004 - 2014 Dan Jiránek
2014 - 2018 Milan Volf
2018 - 2020 Dan Jiránek
2020 – xxx Milan Volf
Publikováno
V rubrikách Politika