Skip to main content

Návrh investic pro rok 2021 shrnul kladenský zastupitel Lukáš Hanes: I přesto, že se Kladno v minulém roce potýkalo s poklesem příjmů kvůli covidu, se nám podařilo rekordně investovat do chodníků, silnic a navyšovat parkovací kapacity v sídlištích.

? V září jsme předali město s více než 150 miliony přebytku na městských účtech. Krizový scénář, se kterým jsme v průběhu pandemie počítali, se nenaplnil a díky tomu, že výběr DPH nakonec předčil očekávání, město dostalo v prosinci dalších 120 milionů. To je opravdu slušný výsledek.

? Vedení města počítá s navýšením provozních nákladů o 100 milionů. To je z části dáno výpadky tržeb městských firem kvůli koronaviru. K tomu plánuje Kladno zadlužit více než 320 miliony a plánuje prodej pozemků v hodnotě 78 milionů. Přičemž i tyto peníze mají být ihned zapojeny do rozpočtu.

Nechme stranou pře o tom, zda je rozpočet dobrý, nebo špatný, a pojďme se v rychlosti podívat na to, co v tomto roce ve městě změní. Většinou jde o projekty, které byly započaty v minulém roce.

To nejdůležitější

? Pokračuje rekonstrukce střechy zimního stadionu. Vše běží podle projektu, který získal stavební povolení ještě v předminulém volebním období, tedy v roce 2013. Ten jsme upravili a doplnili retenci vody a x dalších detailů. Zakázka byla vysoutěžena ještě v létě. Nyní je připravována montovaná konstrukce, přičemž stavba na místě by měla být zahájena v dubnu. Cena 215 mil. Kč.

? ZŠ Norská dostane novou fasádu a okna. Na projekt jsme získali dotaci v minulém roce. 48 mil. Kč.
? Ve Vrchlického se dokončuje přestavba školky za 30 mil. Kč.
? Pokračuje rekonstrukce domova pro seniory.
? Bude se dělat vyhlídka na Muzeu věžáků.
? Město počítá s výkupem nemovitostí v hodnotě 25 milionů (hřiště Novo Kladno).
? Z důležitých staveb pokračuje projekt napojení průmyslové zóny na dálnici. Bez něj s Poldovkou nikdo nepohne.
? Bude dokončena výsadba zeleně v ulici Štechova 2,7 mil. Kč.
? Horní část hlavní třídy bude přestavěna. 17 mil. Kč. – tady zatím nevíme, jakou variantu projektu město zvolí. Zda půjde o kompletní změnu dopravního režimu, nebo námi navrhovanou rekonstrukci s tím, že by byla zachována možnost průjezdu a parkování u kina Sokol.
? Proběhnou úpravy parku ve Švermově 250 tis. Kč.
? Bukovka bude mít psí loučku.
? ZŠ Doberská bude mít novou střechu.
? Na náměstí Jana Masaryka se vrátí socha Rodina.
? LTC Slovan dostane dotaci na rekonstrukci šaten a SK dotaci na umělou trávu.

Co v rozpočtu není?

Ve zkratce: nejsou zde pro město klíčové infrastrukturní stavby a parkování. Tedy to, co by Kladno posouvalo dál a usnadnilo lidem život.
❌ Dopracování projektu na nový Sítenský most.
❌ Navýšení parkovacích kapacit.
❌ Rekonstrukce autobusového nádraží – tedy nepočítá se s ani jednou ze dvou variant.
❌ Cyklostezka Kladno–Praha. Protože pokud nám tady ujede vlak, jen těžko to budeme dohánět.