Skip to main content

Co nejvíc trápí střední Čechy z hlediska dopravy, kterou máte nyní na starosti?
Největším problémem dopravy v našem kraji je, že máme naprosto jednoznačně nejhustší síť silnic a zároveň je v našem kraji největší intenzita dopravy. Středočeský kraj spravuje 8 624 kilometrů silnic II. a III. třídy. To je například pětkrát víc než v kraji Zlínském a o více než 3 tisíce kilometrů více než v druhém, Jihočeském kraji. Nebojím se říct, že střední Čechy tak jsou jednoznačně strukturálně postiženým regionem. A to by se mělo projevit na daňových příjmech kraje tak, abychom nejezdili po stále děravějších silnicích. V oblasti silniční dopravy nás čekají i další výzvy – dostavba dálnice D3 či severní část pražského okruhu. A také řešení situace v KSÚS. Je to velká hromada úkolů, které jsou klíčové pro to, aby se v našem kraji lidem lépe žilo.

Jak chcete tento stav zlepšit?
Co se týče KSÚS, tak jsme v prvním únorovém týdnu uzavřeli výběrové řízení na nového ředitele. Z celkem osmi uchazečů vybrala jedenáctičlenná komise Ing. Jana Lichtenegra, který dosud úspěšně vedl podobnou organizaci v Karlovarském kraji. Sám jsem v nové roli navštívil už desítky staveb a oprav. Výrazně jsme například zvýšili kontrolu přebíraných hotových staveb. Nově je podmínkou převzetí díla šest sond, které prokáží kvalitu odvedené práce.

V otázce změny rozpočtového určení daní bych zároveň rád využil poslaneckého mandátu, abychom mohli vytvořit co největší tlak na Ministerstvo dopravy a další důležité orgány.

Jaký dopad bude mít probíhající pandemie na investice do středočeských silnic?
V krajském rozpočtu jsme samozřejmě museli dopady pandemie zhodnotit. Nicméně i díky dobré práci Senátu, který do daňového balíčku vložil kompenzace pro kraje, došlo k navýšení financí pro Středočeský kraj a jsme spolu s koaličními partnery domluvení, že tyto finance půjdou zejména do oblasti zdravotnictví a oblasti dopravy. Cílem je, aby investice do výstavby a oprav dopravních staveb určitě neklesaly.

Může vyjmenovat několik největších investic, které v tomto roce plánujete?
Budou to obchvaty Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi, dokončíme rozsáhlou rekonstrukci silnice II/105 z Velké Dobré do Nového Strašecí, je před námi také rekonstrukce několika mostů. Pokračujeme v přípravě důležitého silničního spojení mezi dálnicemi D7 a D8, které zahrnuje i nový most přes Vltavu u Kralup nad Vltavou. A mohl bych pokračovat dál.

Starostové obcí i správci sítí mnohdy poukazují na to, že s nimi Středočeský kraj plánované investice nekoordinuje dostatečně dopředu. Je možné tento stav do budoucna zlepšit?
Na to je jednoduchá odpověď. S městy a obcemi se musí lépe komunikovat. Navštívil jsem již řadu starostů, absolvoval desítky jednání o obchvatech, mostech a dalších stavbách. A apeloval jsem na kolegy z KSÚS, aby směrem ke starostům a občanům byli vstřícní. Nově jsme jako systémové opatření zavedli, že před realizací každé rekonstrukce průtahů městy a obcemi proběhne veřejné projednání, aby všichni přímí sousedé i správci sítí dostali potřebné informace.