Skip to main content

Po několika letech vyjednávání kladenští zastupitelé posvětili projekt, díky kterému na místě autoparku vznikne školící středisko.

„Se středočeskými vodárnami jsme o budoucím využití dnes zchátralé části bývalých kasáren vyjednávali déle než rok. Výsledkem bude unikátní centrum zaměřené na kyberbezpečnost a školení pro jejich pracovníky vodáren z celé Evropy,“ uvedl zastupitel Dan Jiránek a dodává. „Pro Kladno to znamená nová pracovní místa, kultivaci prostoru, kde vznikne veřejný park a podzemní parkoviště prosto aut.“

Ve vnitropodnikové soutěži byla dána přednost řešení solitérního objektu před blokovou zástavbou pozemku z důvodů vytvoření atraktivního přírodního volného prostředí parku s rybníkem, komunitní zahradou.

Je to varianta přírodního parku demonstrující vrácení pozemku s vyžilým provozním areálem zpět přírodě, která byla upřednostněna před navrženým dlážděným náměstím ve středu blokové zástavby. Zároveň je tento způsob zástavby solitérním objektem vstřícnější pro své okolí. Objem objektu byl navržen ve tvaru válce s vnitřní dvoranou v podobě vodní kapky.