Skip to main content

Odbor životního prostředí a zemědělství Středočeského krajského úřadu nyní vydal souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů stavby „I/61 Kladno, obchvat – propojení D6 a D7“ na životní prostředí a současně ve svém stanovisku stanovil podmínky pro jednotlivé fáze přípravy, výstavby a provozu.

Obyvatelé obcí okolo Kladna i sami Kladenští na nový obchvat města čekají už desítky let. Měřit by měl přes 5 kilometrů, a ve své finální podobě propojí dálnici D6 a D7. 

„Kročehlavy jsou největší sídliště ve Středních Čechách. Obchvat v nich sníží zatížení zejména nákladní dopravnou zhruba o třetinu až o polovinu. To je pro obyvatele v okolí Unhošťské, Americké a Pražské naprosto zásadní zlepšení a jsme rád že se daří projekt posouvat“ uvedl kladenský zastupitel Lukáš Hanes a pro jsou i starostové okolních obcí. „Uleví se nám značně. Jezdí tudy okolo 10 tisíc aut denně a obchvat už se řeší asi 20 let,“ říká starosta Malého Přítočna Kamil Kříž.

V rámci stavby je navrženo pět okružních křižovatek, které jsou ve většině případů řešeny jako turbo-okružní. Stavba rovněž počítá s devíti mostními objekty, z nichž sedm je přímo na hlavní trase, a zbylé jsou nadjezdy nad ní. Součástí záměru je také úprava severní části stávající dálniční MÚK Unhošť (exit 12 – D6). Předpokládaná cena stavby je momentálně téměř 1 Mld. KČ bez DPH.

Informace k plánované výstavbě obchvatu Kročehlav