Skip to main content

Ústavní soud odebral obcím pravomoc zavádět bezdoplatkové zóny. Jaká je aktuální situace na Kladně?

Ústavní soud zrušil bezdoplatkové zóny ve všech městech včetně Kladna. Co tomu říkáte?
Nesouhlasím s tím, ale teď nemá smysl bědovat. Je potřeba hledat cesty, jak odsud lidi, kteří město devastují, dostat.

Kdy začalo Kladno s bezdoplatkovými zónami?
V roce 2016 byl v parlamentu přijat pozměňovací návrh z dílny ODS, který umožnil obcím vyhlašovat takzvané bezdoplatkové zóny. Města díky tomu mohla vytipovat lokality, kde docházelo k zneužívání doplatků na bydlení, a na těchto místech vyplácení zastavit.

Přesto jste vyhlášení bezdoplatkové zóny na Kladně kritizovali.
Na Kladně si tehdy radní vyložili zákon po svém a vyhlásili bezodplatkovou zónu na celé město. Bohužel to svým provedením přímo nahrávalo tomu, aby opatření některý z místních aktivistických spolků napadl.

ODS, která stála za návrhem novely, kladenský způsob vyhlášení kritizovala ze dvou důvodů.
Za prvé hrozilo riziko, že celoplošné vyhlášení někdo napadne a soud ho zruší. Za druhé čím větší humbuk se kolem toho bude dělat, tím větší je šance, že nastane předchozí bod. Nakonec se bohužel tyto obavy naplnily.

Zrušení ubytovny Americká, kdy se pro většinu obyvatel podařilo najít bydlení mimo Kladno, považuje Hanes za jeden z úspěchů.

Myslíte tedy, že situace, kdy se z vyhlášení bezdoplatkové zóny stalo jedno z témat předvolební kampaně, měla vliv na její zrušení?
Nebudu to hodnotit. Fakt je, že primátor tehdy založil jakýsi spolek měst, aby se celé věci dostalo náležité publicity. Opatření následně napadli místní Zelení u krajského soudu, který bezdoplatkovou zónu na Kladně na základě jejich stížnosti zrušil. Stalo se tak v lednu 2019. Nevydržela tedy ani rok a půl.

Ani vaše řešení nemělo dlouhého trvání.
Zvolili jsme celkově jiný postup. Bezdoplatkovou zónu jsme obnovili ve vybraných částech města s nadějí, že pokud by krajský soud opět některou z nich zrušil, učiní tak na jednom místě, ne plošně. Nicméně to nepostihne celé město.
Řešení to nebylo ideální, ale v rámci pravomocí města jediné možné a vydrželo dva roky.
Zároveň s tím jsme zavedli stavební uzávěru na ubytovny na celém území města a lokální uzávěry, které měly dát stavebnímu úřadu pravomoc nepovolit otevření ubytoven, jako je například ta Vorlíčkova v Rozdělově, a ubytovny jsme začali aktivně rušit. Největší úspěch bylo zrušení ubytovny Americká, kde se většině obyvatel podařilo najít bydlení mimo Kladno.

Jaká je tedy stávající situace?
Bezdoplatkové zóny nyní zrušil Ústavní soud. Stavební uzávěru na ubytovny zrušilo staronové vedení města už loni v září.

Nepřipadá vám to jako boj s větrnými mlýny?
Z pozice města budeme vždy tahat za kratší konec, proto je řešení potřeba hledat na celostátní úrovni. Je nutné změnit systém vyplácení podpory tak, aby ji získali jen ti, kteří ji reálně potřebují, například senioři, kteří přišli o partnera a neutáhli by nájem. Ne tak, aby ji mohli zneužívat obchodníci s chudobou nebo nepřizpůsobiví, kteří svým chováním dokážou sousedům udělat ze života peklo. Naštěstí se nedávno ODS podařilo v parlamentu protlačit takzvanou novelu 3x a dost.

Má podle vás systém 3x a dost šanci situaci zlepšit?
3x a dost umožní městům sáhnout na dávky těm, kteří se opakovaně dopouští závažných přestupků nebo ruší sousedské soužití. Pokud páchají přestupky a neplatí pokuty, mohou města těmto lidem část dávek odebrat a netýká se to jen doplatku na bydlení, ale i dalších dávek.

Jakou cestou by se podle vás mělo vydat Kladno?
Lidé, kteří dokážou devastovat celé čtvrti, nemají dostávat žádnou podporu. Stávající podpora pro některé skupiny obyvatel je ve svém důsledku asociální. Pokud mělo být cílem nakoupení sociálního smíru, tedy vzít daně pracujících lidí a ty dát nepracujícím v naději, že nebudou krást, likvidovat majetek obce a posílat děti do školy, a doufat, že když ne tato, tak alespoň další generace na tom bude lépe a najde si práci, je načase přiznat si, že to nefunguje.

Zavedení novely 3x a dost silně kritizovala kladenská senátorka za Piráty Šípová.
Co jsem četl, tak paní senátorka je názoru, že problém vyřeší další podpora a komunitní centra. Já jsem názoru, že to nikam nevede. Naopak další podpora nepřizpůsobivým ničí města a soužití v nich. Takže se asi neshodneme. Za mě nesmyslnou podporu nepřizpůsobivých ukončit a peníze směřovat do výstavby infrastruktury, do zdravotnictví a do vzdělání. To jsou oblasti, kde nám ujíždí vlak a kde se investice do budoucna vyplatí.