Skip to main content

Rozhovor se statutárním náměstkem hejtmanky Středočeského kraje Ing. Pavlem Pavlíkem o plánovaných investicích v oblasti zdravotnictví na Kladně

Jaké investice plánuje kraj v oblasti zdravotnictví na Kladně?

Pokud se budeme bavit pouze o projektech financovaných ze zdrojů Středočeského kraje, pak je to zejména rekonstrukce pavilonu C2 v celkové výši 360 milionů Kč. Z ostatních zdrojů v současné době probíhá realizace projektů financovaných z REACT-EU na nákup a obnovu zdravotnického vybavení v hodnotě 150 milionů Kč.

V jaké fázi se investice nacházejí? 

Nákup vybavení z REACT-EU probíhá v souladu s podmínkami. Realizace rekonstrukce pavilonu C2 bude zahájena v září 2022 s termínem dokončení nejpozději v lednu 2024.

Existují mezi nimi nějaké priority?

Oba projekty jsou na sobě nezávislé a oba mají stejnou prioritu

Ovlivnil realizaci projektů/investic nějakým způsobem COVID? Obáváte se toho případně do budoucna? 

Pandemie Covid a celková situace na stavebním trhu negativně ovlivnila právě přípravu rekonstrukce C2, kdy původně vysoutěžený zhotovitel od smlouvy odstoupil a celá zakázka musela být soutěžena znovu, čímž došlo k posunu.

Je něco dalšího na co byste rád v této oblasti poukázal? 

V současné době jsou v Oblastní nemocnici Kladno a.s. připravovány projektové dokumentace na další investiční akce. Namátkou mohu uvést např. rekonstrukci pavilonu V na oddělení následné péče, nebo projektovou dokumentaci na rekonstrukci pavilonů A a D.