Skip to main content

Iktové centrum kladenské nemocnice již oficiálně patří do skupiny evropských center, které splnily podmínky k získání certifikátu. Ten uděluje European Stroke Organisation (ESO), nejvyšší evropská autorita, zaštiťující edukaci odborné i laické veřejnosti v problematice cévních mozkových příhod.

„Díky našim odborným snahám a dlouhodobému poskytování péče na nejvyšší úrovni pacientům s mrtvicí, je naše centrum nyní certifikované. Rád bych poděkoval našemu týmu
i vedení kladenské nemocnice za spolupráci a podporu,“
uvádí vedoucí lékař neurologické JIP a iktového centra kladenské nemocnice MUDr. Richard Brzezny.

Iktové centrum Oblastní nemocnice Kladno je zařazeno do druhého stupně cerebrovaskulární péče a je jediné v regionu. Navazuje na historii kladenské neurologie, která vždy poskytovala tu nejmodernější léčbu. Ročně zde ošetří zhruba 600 pacientů s cévní mozkovou příhodou.

„Naše práce vždy snesla ta nejvyšší světová kritéria, v roce 2018 jsme za naši práci převzali od mezinárodní  iniciativy „ESO Angels“ platinové ocenění a za rok 2021 dokonce ocenění nejvyšší, a to diamantové,“ doplňuje MUDr. Brzezny. Tato péče je však možná jen díky multioborové spolupráci, která je nepřetržitě poskytovaná v oborech neurologie, radiologie, rehabilitační medicíny a vnitřního lékařství.  Zároveň se iktové centrum průběžně vybavuje nejmodernější technikou a pro jeho kvalitní funkci se otevřela celá oddělení. Navyšuje se také počet zkušených odborníků i skvělý střední zdravotnický personál.