Skip to main content

V Kladenské nemocnici byla zahájena oprava starého bloku nemocnice C2 za 360 milionů. Nemocnice je opět o krok blíž k poskytování zdravotní péče v nejmodernějším prostředí. 

„Podařilo se nám z kraje a z dotačních titulů zajistit více jak 300 milionů na rekonstrukci staré budovy a na nové přístrojové vybavení,“ uvedl Lukáš Hanes z představenstva kladenské nemocnice. „Z hlediska zajištění moderní a špičkové zdravotní péče jde o nezbytnou investici. Rekonstrukcí bloku C2 dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. V nově zrekonstruované části budou umístěna oddělení a ambulance gynekologie, pediatrie, dětské JIP, ortopedie, urologie a šestinedělí.“

Cílem projektu je zajištění maximální účelnosti, celkové zvýšení efektivity a návratnosti investice. Celá akce byla zahájena v květnu úpravami stávajících částí nemocnice, a přesuny zdravotnického provozu. Nyní jsou oficiálně zahájeny i stavební práce na rekonstrukci budov.

V nadcházející době je zahájena hlavní část projektu, kdy se začne se samotnou rekonstrukcí bloku.  Ta se bude týkat všech stavebních prvků od suterénu po střechu. Zrenovují se obvodový plášť, podlahy, všechny rozvody a další stavební prvky. Stávající okna se vymění za nová plastová s mikroventilací. Sedlová střecha s asfaltovými šindeli bude nahrazena novou plechovou falcovanou krytinou a půdní prostor nad 5. patrem se zateplí. Před budovou v atriu se rozšíří dlažba pro potřeby sanitních vozů a v okolí se vysadí nová zeleň. Po samotné rekonstrukci se přestěhují některá oddělení z provizorních umístění do nových trvalých prostor v rekonstruovaných částech monobloku.

Vzhledem k tomu, že jde celkově o rozsáhlou rekonstrukci prováděnou za provozu nemocnice, je akce rozdělena do tří časových etap. „První část je již v plném rozběhu, v té zajišťujeme přípravu náhradních prostor a stěhování oddělení tak, abychom co nejméně narušili provoz nemocnice. Rád bych poděkoval zaměstnancům, pacientům i návštěvníkům nemocnice za trpělivost s přesuny oddělení, které jsou při tak velké rekonstrukci bohužel nezbytné,“ uvádí předseda představenstva kladenské nemocnice Ing. Jaromír Bureš.

V Oblastní nemocnici Kladno je ročně hospitalizováno zhruba 24 tisíc pacientů a ambulantně zde zdravotnický personál provede kolem 750 tisíc vyšetření.