Skip to main content
Aktuality

Herny na Kladně opět povoleny

By 20. 1. 2021No Comments

I přes výhrady opozice a zákonodárců, i přes doporučení odborníků a starostů jiných obcí prohlasovala těsně nová koalice Volby pro Kladno, KSČM a části ANO povolení heren na dvanácti adresách ve městě.
Poté co v listopadu radní města Kladna zrušili stavební uzávěru na ubytovny v problematických lokalitách, přišla na řadu další priorita nového vedení města. Hazard.

Navrhovatelé argumentovali tím, že zákaz přesune hrací automaty do takzvané šedé zóny, tedy že vzniknou herny nelegální. Dlouholeté zkušenosti z jiných měst ale ukazují, že scénář, kterým vedení města straší, v praxi nenastal. Naopak s koncem heren klesl počet přestupků a majetkové trestné činnosti.

Kladnu nyní reálně hrozí, že zůstane ostrůvkem, který bude přitahovat problematické hráče z hlavního města, které herny zakazuje.

Problémem jsou zastavárny, tvrdí primátor
Primátor Milan Volf několikrát opakoval, že Kladno není kriminálním městem a problémy nezpůsobují herny, ale zastavárny. Vedení Kladna svá tvrzení nemělo podložená relevantními daty. Při své argumentaci vycházelo z informací od úřadu vlády, přičemž se ukázalo, že určitá data byla zamlčena a jiná pozměněna tak, aby podporovala stanovisko vedení města.

Stanovisko vlády je jednoznačné
„Vzhledem k tomu, že technické hry patří svými vlastnostmi k nejrizikovějším hazardním hrám z hlediska rizika rozvoje problémového hráčství, je přísná regulace na místní úrovni omezující jejich dostupnost namístě, neboť ve svém důsledku zlepšuje kvalitu života a spokojenost obyvatel,“ uvedla Mgr. Jarmila Vedralová – národní koordinátorka pro protidrogovou politiku a ředitelka sekretariátu RVKPP.

Primátor ani koaliční radní doporučení vlády nebrali v potaz. Na většinu otázek z řad opozice, veřejnosti ani přítomných zákonodárců nakonec neodpověděli. Vyslechli si námitky a následně těsnou většinou hlasů hazard na Kladně povolili.

V problematice heren se neshodnou ani odborníci
Na obhajobu postoje vedení města vystoupil i psycholog, spoluzakladatel společnosti DROP-IN Ivan Douda. Ten se v posledních letech vymezuje proti zákazu heren zejména v Praze. Podle něj je „Zrušení heren je naivní věc, protože celé se to okamžitě přesune domů na počítač s internetem.“

Na druhé straně je názor primáře oddělení závislostí Psychiatrické léčebny v Bohnicích Karla Nešpora. Ten vychází ze zkušeností z praxe u nás i v zahraničí, které ukazují, že „když se někde zakáže hazard, tak ubývá problémů, ubývá volání na krizové linky, ubývá i kriminality související s hazardem“.

Nerušit, vládneme
Následný návrh na konání místního referenda, které by proběhlo zároveň s volbami do parlamentu v roce 2021, zastupitelé odmítli. To je jasný vzkaz pro voliče. „Nyní se vládne, nerušit. Za dva roky přijďte k volbám,“ vzkazují zastupitelé z Volby pro Kladno, KSČM a ANO.

Přitom to mohlo být právě referendum, kdy by se rozhodlo, na kterou z nesvářených stran se veřejnost kloní. Omezení heren prosazovala ODS a TOP09 od roku 2010. V letech 2014–2018 vystoupal počet automatů na Kladně ze zhruba 650 v roce 2014 až na číslo 820. V letech 2019–2020 pak klesl jejich počet na 550 díky uzavření některých heren. V roce 2021 měly zmizet z města úplně.

Paradoxní na celé situaci je, že rozhodly hlasy dvou přeběhlíků za ANO, kteří v roce 2018 zákaz heren podpořili a nyní, ani ne dva roky poté, změnili názor.


Vliv heren na počet dlužníků ve městě

 • Relevantní posouzení vývoje počtu dlužníků provedla společnost MBA Finance. Z dat společnosti vyplývá, že ve městech, kde radnice plošně zakázaly hazard, ubylo lidí neschopných splácet své dluhy až o 30 procent.
 • Policejní statistiky ukazují na souvislost mezi počtem dlužníků a počtem přestupků a majetkové trestné činnosti.

Zkušenosti z Kolína

Michael Kašpar
starosta Kolína

Jedním z častých argumentů je, že zákaz heren nic nevyřešil. Položili jsme proto několik otázek starostovi Kolína Mgr. Michaelu Kašparovi. V Kolíně byly videoloterijní terminály zakázány před několika lety.

Kladeňák: Setkali jste se po zákazu videoloterijních terminálů s tím, že by vznikaly černé herny?
Michael Kašpar: Žádný problém tohoto druhu ve městě nevznikl.

Kladeňák: Podle vyjádření kladenského primátora Milana Volfa nejsou problémem herny, ale zastavárny. Vnímáte ve svém městě problém se zastavárnami?
Michael Kašpar: Nevnímáme zastavárny jako problematické.

Kladeňák: Dokážete vyhodnotit, jaký měl ve vašem městě zákaz videoloterijních terminálů vliv na bezpečnost a počet dlužníků?
Michael Kašpar: Objektivně (dle sdělení a statistik MP a PČR) klesl počet přestupků a majetkové trestné činnosti.


Jak hlasovali ohledně povolení heren ?

PRO herny: 17

 • Rudolf Carvan (KSČM)
 • Vladimír Moucha (KSČM)
 • Jiří Chvojka (nez. za ANO2011)
 • Petra Melčová (nez. za ANO2011)
 • David Homer (Volba pro Kladno)
 • Ondřej Rys (Volba pro Kladno)
 • Blažena Hubková (Volba pro Kladno)
 • Stanislav Ježek (Volba pro Kladno)
 • Jiří Klesnil (Volba pro Kladno)
 • Věra Kučerová (Volba pro Kladno)
 • Marcela Malcová (Volba pro Kladno)
 • Petr Michal (Volba pro Kladno)
 • Přemysl Mužík (Volba pro Kladno)
 • Petr Ullrych (Volba pro Kladno)
 • Martin Vejvoda (Volba pro Kladno)
 • Hana Větrovcová (Volba pro Kladno)
 • Milan Volf (Volba pro Kladno)

Herny nepodpořili 16

(PROTI nebo se zdrželi)

 • Petr Drnec (ODS)
 • Lukáš Hanes (ODS)
 • Robin Tesárek (ODS)
 • Dan Jiránek (ODS)
 • Eva Čermáková (ODS)
 • Hasan Ektilah (ODS)
 • Radek Větrovec (ODS)
 • Petr Soudek (TOP09)
 • Petr Hašek (TOP09)
 • Petr Melichar (TOP09)
 • Tomáš Kutil (STAN)
 • Anna Gamanová (STAN)
 • Oldřich Černý (SPD)
 • Václav Bošek (SPD)
 • Václav Šubrt (nez. za ANO2011)
 • Tomáš Kadlec (ANO2011)