Skip to main content

Zastupitelé Volby pro Kladno, KSČM a části ANO2011 na březnovém jednání předložili a schválili návrh rozpočtu počítající s rekordním zadlužením Kladna. Největší investiční položkou v rozpočtu je náklad více než dvě stě milionů korun na rekonstrukci střechy zimního stadionu.

V následujících měsících tedy dojde k čerpáním celého úvěrového rámce až do výše 810 milionů. Zároveň s tím radní počítají s prodejem městských pozemků za 78 milionů a zapojí do hospodaření zůstatky z minulých let ve výši 278 milionů korun.
Zástupci koalice na jednání upřesnili i některé sporné položky rozpočtu. Občané se díky tomu dozvěděli, že město plánuje koupit pozemky pod fotbalovým stadionem TJ Novoměstský a prodat pozemek takzvaného trojúhelníku u Dr. Oetkera, pozemky nad hřbitovem a blíže nespecifikovaný pozemek v Kročehlavech.

Podle vyjádření opozice se tím rezervy města vyčerpají až „nadoraz“, přestože k tomu není důvod. Městské finance krizí neprocházely. Naopak. Přes krizi spojenou s pandemií koronaviru skončila kladenská pokladna minulý rok ve výrazném plusu se zůstatkem na účtech ve výši 278 milionů.

Enormní zadlužení bude podle opozice komplikovat financování důležitých investic, které Kladno čekají v nadcházejících letech. Těmi je zejména stavba Sítenského mostu a oprava fasád věžových domů.

Na dotazy, proč se nepokračuje v práci na opravě Sítenského mostu, kterému v roce 2018 určil statik životnost pět let, tedy do roku 2023, nikdo z koalice neodpověděl. V blízké budoucnosti hrozí situace, kdy Kladno bude mít dva saunové světy, ale důležitá dopravní tepna bude kompletně uzavřena nebo na ní bude výrazně omezen provoz.

Byl schválen návrh opoziční ODS na úpravu, díky které půjde více peněz do oprav a údržby chodníků, vzniknou dvě psí loučky, zlepší se prevence kriminality a FC Slavoj Kladno dostane 300 tisíc na opravu střechy. Návrh opozičního hnutí STAN, který požadoval zmenšení rozpočtové rezervy, nakonec nepodpořili ani zastupitelé za STAN. O ostatních návrzích se bude podle vedení města jednat na dalším zastupitelstvu, které má proběhnout již v dubnu.